Plakater

​​​

Region Hovedstadens plakatstørrelser forholder sig til A-formatet og benytter således samme grid og skabelon. Skal man udarbejde en A1-plakat skaleres formatet op til A1. A0 tilsvarende, og kan diagonalt skaleres videre op til endnu større formater.

Plakater opsættes efter et til Region Hovedstaden udviklet grid-system, der angiver guidelines for placering af overskrifter, 5. element, billedformater mv.

Der er udarbejdet en skabelon til plakater i programmet InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning. Skabelonen indeholder forme på overskrifter, brødtekst mv. samt en plakatmaster.

Inspirations-pdf-filerne viser eksempler, på hvorledes plakater kan varieres mht. til anvendelse af billeder, overskrifter og farver, inden for designprogrammet. Bemærk endvidere, hvorledes man kan afveksle den lodrette placering af Region Hovedstaden mærket (H’et) i publikationens venstreside og hvorledes højde, bredde og farve af 5. element kan afstemmes i forhold til billede og overskrifter.

Plakater anvender skrifttypen Mari på alle overskrifter og mellemrubrikker og Press i brødtekster og billedtekster.

Se endvidere pdf-filerne for tekniske retningslinjer.Tekniske Specifikationer

A1_Plak​at_Specs.pdf
A3_Plakat_Specs.pdf

Redaktør