Plakater

​​​

Region Hovedstadens plakatstørrelser forholder sig til A-formatet og benytter således samme grid og skabelon. Skal man udarbejde en A1-plakat skaleres formatet op til A1. A0 tilsvarende, og kan diagonalt skaleres videre op til endnu større formater.

Plakater opsættes efter et til Region Hovedstaden udviklet grid-system, der angiver guidelines for placering af overskrifter, 5. element, billedformater mv.

Der er udarbejdet en skabelon til plakater i programmet InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning. Skabelonen indeholder forme på overskrifter, brødtekst mv. samt en plakatmaster.

Inspirations-pdf-filerne viser eksempler på, hvordan plakater kan varieres ift. billeder, overskrifter og farver inden for designprogrammet. Bemærk desuden, hvordan man kan afveksle den lodrette placering af Region Hovedstadens mærke (H’et) i publikationens venstreside og hvordan højde, bredde og farve af 5. element kan afstemmes i forhold til billede og overskrifter.

Plakater anvender skrifttypen Mari.

Se også pdf-filerne for tekniske retningslinjer.Tekniske Specifikationer

A1_Plak​at_Specs.pdf
A3_Plakat_Specs.pdf

Redaktør