A4-publikation

​A4-publikationer opsættes efter et RegionH-grid-system, der angiver guidelines for placering af overskrifter, 5. element, billedformater mv.

​​​​​​​

Der er udarbejdet en skabelon til A4 publikationerne i InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning. Skabelonen indeholder forme på overskrifter, brødtekst mv. samt en række mastere på forsider, indholdssider, billedsider og bagside.

Bemærk hvordan man kan afveksle den lodrette placering af Region Hovedstaden mærket (H’et) i publikationens venstreside og hvorledes højde, bredde og farve af 5. element kan afstemmes i forhold til billede og overskrifter.

Bagsider holdes frie for indholdstekster, men kan anvendes til resumeer eller illustrationer.

På bagsider af publikationer placeres altid logo og afsenderadresse.

Rygge på A4-publikationer anvendes kun i de tilfælde, hvor publikationen er mere end 7 mm tyk - mindre publikationer hæftes i ryggen. På rygge fortsættes logofarven fra forsiden, så der fremstår et farvet felt, uden forløb på ryggen. .

Al tekst i Region Hovedstadens publikationer sættes med skrifttypen Mari.

Se endvidere pdf-filen for tekniske specifikationer.

A4 publikation forsideeksempel

A4 publikation forside eksempel

A4 publikation forside eksempel

Eksempler på A4-publikationsforsider.

Specifikationer

Tekniske specifikationer_A4-publikation (PDF)

Redaktør