A4 publikation

​​​​​​​

A4-publikationer opsættes efter et til Region Hovedstaden udviklet grid-system, der angiver guidelines for placering af overskrifter, 5. element, billedformater mv.

Der er udarbejdet en skabelon til A4 publikationerne i programmet InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning. Skabelonen indeholder forme på overskrifter, brødtekst mv. samt en række mastere på forsider, indholdssider, billedsider og bagsider.

Inspirations-pdf-filerne viser eksempler på, hvorledes forsider kan varieres mht. til anvendelse af billeder, overskrifter og farver, inden for designprogrammet. Bemærk endvidere, hvorledes man kan afveksle den lodrette placering af Region Hovedstaden mærket (H’et) i publikationens venstreside og hvorledes højde, bredde og farve af 5. element kan afstemmes i forhold til billede og overskrifter.

Bagsider holdes frie for indholdstekster, men kan anvendes til resumeer eller illustrationer.

På bagsider af publikationer placeres altid logo og afsenderadresse.

Rygge på A4-publikationer anvendes kun i de tilfælde, hvor publikationen er mere end 7 mm tyk - mindre publikationer hæftes i ryggen. På rygge fortsættes logofarven fra forsiden, så der fremstår et farvet felt, uden forløb på ryggen. Emne/dato og afsender/afdeling skrives i samme punktstørrelse som på forsiden.

Publikationer anvender skrifttypen Mari på alle overskrifter, mellemrubrikker og paginering og Press i brødtekster og billedtekster.

Se endvidere pdf-filen for tekniske retningslinjer.


Tekniske specifikationer

A4_Specs.pdf

Redaktør