M65-folder

​M65-folder er typisk en 3-fløjet udgivelse, som opsættes efter et til Region Hovedstaden udviklet grid-system, der angiver guidelines for placering af overskrifter, 5. element, billedformater mv.

​​​​​​​​​​

Der er udarbejdet en skabelon til M65-foldere i programmet InDesign, der kan anvendes som udgangspunkt ved opsætning. Skabelonen indeholder forme på overskrifter, brødtekst, spalter mv. samt en række mastere på forsider, indholdssider, billedsider og bagsider.

Bemærk også hvordan man kan afveksle den lodrette placering af Region Hovedstaden mærket (H’et) i publikationens venstreside og hvorledes højde, bredde og farve af 5. element kan afstemmes i forhold til billede og overskrifter.

Bagsider holdes frie for indholdstekster, men kan anvendes til resumeer eller illustrationer. På bagsider af publikationer placeres altid logo og afsenderadresse.

Al tekst i Region Hovedstadens publikationer sættes med skrifttypen Mari.

Se endvidere pdf-filen for tekniske specifikationer.

M65-folder illustration

Eksemlel på 3-fløjet M65-folder.

Specifikationer

Tekniske specifikationer M65-folder (PDF) 

Redaktør