Visuelt univers for byggeprojekter

​​​​​​​​​​​​​​​​

Parallelt med vedtagelsen af en fælles kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens hospitalsbyggerier, er der udviklet et særligt visuelt univers, som de store byggeprojekter skal anvende ifm. deres kommunikation.

De større byggeriers visuelle univers tager afsæt i Region Hovedstadens corporate design og de regler, som gælder dér, har regionens koncernlogo som afsender og har derudover et markant visuelt element (grøn ramme), en særlig billedstil og farvepalette, som tilsammen skaber en særlig visuel identitet, der differentierer sig fra Region Hovedstadens øvrige design. Formålet er dels at give regionens store byggeprojekter en tydelig afsenderidentitet, dels at binde projekterne visuelt sammen på tværs af RegionH.

Skabe​​loner

På siden her (i højre spalte) kan du hente PowerPoint-skabel​​o​​ner, som er versioneret til hvert byggeprojekt i DK- og UK-versioner. 
S​kabelonerne ligger også i PowerPoint/Templafy på RegionH-pc'er.

Du har også mulighed for at hente simple Word-skabeloner til brug for fremstilling af rapporter og nyhedsbreve. Her skal man huske at indsætte korrekt afsenderoplysninger, og at første side i skabelonerne er en tabel, som ikke må "løbe" over på side 2.
Rapportskabelonen ligger også i Word/Templafy på RegionH-pc'er.

Visitkort​

​Standardvisitkort kan bestilles via regionens fælles visitkortportal, hvor man, når man er logget ind på portalen, skal vælge "Region Hovedstaden - Byggeprojekter" som logo.​

Har man behov for særlige visitkort, skal det ske via RegionH Design.

Midlertidig byggepladss​​ki​​ltn​in​​g

Midlertidig byggepladsskiltning og wayfinding følger Region Hovedstadens eksisterende skilteprogram, blot omsat til midlertidige skilte, mens informationsskiltning om hospitalsbyggerierne suppleres med de større byggeriers visuelle univers.  

Hent skiltevejledning for større byggerier her:

Skiltning af større byggerier_vejledning.p​df

RegionH Des​​ign​​

​RegionH Design løser de større designopgaver i Region Hovedstaden. Kontakt RegionH Design på:
T: 38 68 51 35
design@regionh.dk

Redaktør