Visuelt univers for byggeprojekter

​Der er udviklet et særligt visuelt univers til Region Hovedstadens nybyggerier, som skal anvendes i byggeprojekternes kommunikation.

​​​​​​​​​​​​​​​​

De større byggeriers visuelle univers tager afsæt i Region Hovedstadens corporate design og følger de retningslinjer, der gælder for det fælles designprogram.

Alle byggeprojektet har regionens mørkeblå koncernlogo som afsender og har derudover et markant visuelt element i form af en grøn, primær identitetsfarve samt en særlig billedstil og egen farvepalette. Disse designelementer skaber til sammen en særlig visuel identitet, der differentierer sig fra Region Hovedstadens øvrige design. Formålet er dels at give regionens store byggeprojekter en tydelig visuel afsenderidentitet, dels at binde projekterne  sammen på tværs af organisationen.

Forside og opslag byggeuniversOffice-skabe​​loner

​I PowerPoint og Word kan man via Templafy tilgå skabeloner med byggeprojekternes visuelle univers og farvepalette. I PowerPoint standardpræsentationer i formaterne 4:3 og 16:9 og i Word en pakke med designskabeloner til print i formaterne A3, A4 og M65 (3-fløjet folder). Ved at vælge [Hospitalsbyggerier] som virksomhed i brugerprofilen, vil universet automatisk slå igennem i skabelonerne.

Byggeriunivers uden ramme

Visitkort​

Skabeloner til visitkort til professionelt brug kan hentes her på siden. Har man behov for særlige visitkort, skal det ske via RegionH Design.

Midlertidig byggepladss​​ki​​ltn​in​​g

Midlertidig byggepladsskiltning og wayfinding følger Region Hovedstadens eksisterende skilteprogram, blot omsat til midlertidige skilte, mens informationsskiltning om hospitalsbyggerierne suppleres med byggeriernes visuelle univers.  

Hent skiltevejledning for større byggerier her:

Skiltning af større byggerier_vejledning
Tillæg til vejledning for byggepladsskiltning: CEJ afsenderidentitet

Større designopgaver

​RegionH Design løser de større designopgaver i Region Hovedstaden. Kontakt RegionH Design på:
T: 38 68 51 35
design@regionh.dk

Redaktør