Infektionsmedicin (Infektionssygdomme)


Sammensæ​tning SFR Infektionsmedicin

Erklæringer om habilitet

(pdf-filer)
Vicedirektør Kurt Stig Jensen (formand), Amager og Hvidovre Hospital
Ledende overlæge Åse Bengaard Andersen (næstformand), Rigshospitalet 
Ledende overlæge Bjarne Ørskov Lindhardt, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Helle Ingmer, Amager og Hvidovre Hospital
Specialeansv. overlæge Signe Heide Westring Worm, Herlev og Gentofte Hospital
Praksiskonsulent Stig Bille Hansen, Almen Praksis
Praksiskonsulent Niels Dreisler (suppl.), Almen Praksis
Overlæge Thyge Lynghøj Nielsen, Nordsjællands Hospital
Ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft Rasmussen, Nordsjællands Hospital
Overlæge Christian Fischer, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen, Rigshospitalet 
Professor Thomas Benfield, Amager og Hvidovre Hospital
Professor Jens Lundgren, Rigshospitalet
Specialkonsulent Anna Weiland Zachariassen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør