Infektionsmedicin (Infektionssygdomme)


Sammensæ​tning SFR Infektionsmedicin

Erklæring om habilitet

(pdf-filer)
Vicedirektør Kurt Stig Jensen (formand), Amager og Hvidovre Hospital
Klinikchef Åse Bengård Andersen (næstformand), Rigshospitalet 
Ledende overlæge Bjarne Ørskov Lindhardt, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Helle Ingmer, Amager og Hvidovre Hospital
Overlæge Ida Gjørup, Herlev og Gentofte Hospital
Specialepraksiskonsulent Niels Erik Møller, Almen Praksis
Specialepraksiskonsulent Niels Dreisler (suppl.), Almen Praksis
Overlæge Thyge Lynghøj Nielsen, Nordsjællands Hospital
Led.o.spl. Merethe Ørtoft Rasmussen, Nordsjællands Hospital
Overlæge Christian Fischer, Amager og Hvidovre Hospital
Oversygeplejerske Eva Westphal, Rigshospitalet 
Professor Thomas Benfield, Amager og Hvidovre Hospital
Professor Jens Lundgren, Rigshospitalet
Chefkonsulent Henrik Larsen (sekretariat), Amager og Hvidovre Hospital
Redaktør