Ortopædkirurgi​ (Led- og Knoglekirurgi)

​​​​


Sammensætning SFR Ortopædkirurgi

Erklæring om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)

Vicedirektør Bodil Ørkild, Herlev og Gentofte Hospital (formand)
Ledende overlæge Leif Berner Hansen(næstformand), Nordsjællands Hospital
Konst. Ledende overlæge Thue Ørsnes, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Helle Tvedeskov, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende overfysioterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende overlæge Henrik Palm, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende overfysioterapeut Morten Østergaard, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende oversygeplejerske Jane Refer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Professor Jes Bruun Lauritzen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende overlæge Steen Mejdahl, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende oversygeplejerske Lulu Torm Wilenius, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall, Herlev og Gentofte Hospital
Konst. ledende oversygeplejerske Vivian Hansen, Nordsjællands Hospital
Afdelingsfysioterapeut Lis Dam, Nordsjællands Hospital
Specialeansvarlig overlæge Jon Ivar Tuxøe, Rigshospitalet
Ledende oversygeplejerske Tine Lundbak, Rigshospitalet
Klinikchef Claus Munk Jensen, Rigshospitalet
Ledende oversygeplejerske Henriette Pauline Pedersen, Rigshospitalet
Klinikchef Lisbeth Wiben Gundersen, Rigshospitalet
Professor Michael Mørk Petersen, Rigshospitalet
Specialepraksiskonsulent Henrik Nathansen
Specialepraksiskonsulent Anders Rask Hansen (suppl.)
Speciallæge Nikolaj Rindom
Lægelig chef Dorte Hofland, Tranehaven, Gentofte Kommune
Ledende faglig ekspert, overlæge Karen-Lise Crone, Nordsjællands Hospital
Sekretariat: Lene Kinimond Ørsted, Herlev og Gentofte Hospital

Redaktør