Ortopædkirurgi

(Led- og Knoglekirurgi)

​​​​

Sammens​​ætning Sammensætning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Erklæring om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)

Centerdirektør Lars Juhl Petersen (formand), Rigshospitalet
Ledende overlæge Leif Berner Hansen(næstformand), Nordsjællands Hospital
Ledende overlæge Peter Gebuhr, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende oversygeplejerske Helle Tvedeskov, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende overfysioterapeut Jette Christensen, Amager og Hvidovre Hospital
Ledende overlæge Henrik Palm, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende overfysioterapeut Morten Østergaard, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende oversygeplejerske Jane Refer, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Professor Jes Bruun Lauritzen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Ledende overlæge Steen Mejdahl, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende oversygeplejerske Lone Bjørklund, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende overfysioterapeut Hanne Forbech Skall, Herlev og Gentofte Hospital
Ledende oversygeplejerske Christina Hein Andersen, Nordsjællands Hospital
Afdelingsfysioterapeut Lis Dam, Nordsjællands Hospital
Specialeansvarlig overlæge Jon Ivar Tuxøe, Rigshospitalet
Ledende oversygeplejerske Tine Lundbak, Rigshospitalet
Klinikchef Claus Munk Jensen, Rigshospitalet
Ledende oversygeplejerske Kim Bo Christensen, Rigshospitalet
Klinikchef Lisbeth Wiben Gundersen, Rigshospitalet
Professor Michael Mørk Petersen, Rigshospitalet
Specialepraksiskonsulent Henrik Nathansen
Specialepraksiskonsulent Anders Rask Hansen (suppl.)
Praktiserende speciallæge Michael Lohmann
Lægelig chef Dorte Hofland, Tranehaven, Gentofte Kommune
Ledende faglig ekspert, overlæge Karen-Lise Crone, Nordsjællands Hospital
Sekretariat: Lene Kinimond Ørsted, Herlev og Gentofte Hospital

Redaktør