Palliativ behandling ​(Lindrende Behandling)Erklæring om habilitet(pdf-filer, åbner på ny fane)​

Direktionskonsulent Hel​en Bernt Andersen (formand)
Overlæge Henrik ​Larsen (næstformand)
Almen praksis Anette Denker​​
Ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen
Leder af Sundhedsservice Birte Carøe
Ovl. Kristoffer Bastrup-Madsen Marså
Overlæge Gitte Juhl

Ledende oversygeplejerske Lene Vibe Høyer

Sygeplejerske Marie Lavesen Karlsson
Hospicechef Helle Tingrupp
Palliationskonsulent Ingelise Bøgild Jensen
Ledende oversygeplejerske Kirsten Rud
Hospiceleder Lisbet Due Madsen
Afdelingssygeplejerske Lisbeth Kristensen

Afdelingssygeplejerske Michael Freudendal-Pedersen
Overlæge Jette Pærregaard
Hospicechef Lise-Lotte Andersen
Klinisk sygeplejespecialist Mette Møller
Professor Mogens Grønvold
Professor Per Sjøgren
Overlæge Pernille Bræmer Hertel
Psykolog Steen Peter Nielsen
Hospiceleder Thomas Feveile

Hospicechef Helle Tingrupp
Specialepraksiskonsulent Thomas Gorlén
Hospitalspræst Lotte Blicher Mørch

Fysioterapeut Sarah Antonie Haubro LauritzenRedaktør