Reumatologi

(Gigt-, Ryg- og Bindevævssygdomme)

 

Sammensætning (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Patientinformationer udarbejdet i SFR
Patientinformation Diskusprolaps i lænden.pdf

Patientinformation Leddegigt.pdf

Patientinformation Psoriasisgigt.pdf

Patientinformation Rygsøjlegigt.pdf

Patientinformation Diskusprolaps i nakken.pdf

Patientinformation Lænde rygsmerter.pdf

Sundhedsfagligt råd i reumatologi følger generelt kommissorium for de sundhedsfaglige råd, se nedenstående. Rådet mødes 5 gange årligt. Referater fra rådets møder ligger under ´beslutninger´ og lægges på løbende, når SFR har godkendt dem.

Rådet har valgt at nedsætte en række arbejdsgrupper til at udføre arbejdet med udarbejdelse af dokumenter, som er en højt prioriteret opgave i rådet. Der er faste procedurer herfor, som er beskrevet i kommissorium for SFRs arbejdsgrupper. I nedenstående ses kommisoriet, medlemmer af arbejdsgrupperne samt hvilke dokumenter, SFR har udgivet.

SFR dokumenter

Kommissorium for sundhedsfaglige råd

Kommisorium for SFR's arbejdsgrupper

Oversigt over arbejdsgruppermedlemmer

Oversigt over udarbejdede vejledninger, PKO Nyt og patientinformation samt definitioner på de tre dokumenttyper

Erklæring om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)

Vicedirektør Lars Juhl ​Petersen (formand), Gentofte Hospital
Klinikchef Jesper Nørregaard (næstformand), Nordsjælland Hospital
Ledende oversygeplejerske Merete Andersen, Nordsjællands Hospital
Ledende overlæge Hanne Slott Jensen, Frederiksberg Hospital
Ledende terapeut Marianne Sandvad, Frederiksberg Hospital
Ledende oversygeplejerske Suzanne Trolle, Frederiksberg Hospital
Specialeansvarlige overlæge Annette Hansen, Gentofte Hospital
Ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm, Gentofte
Hospital
Ledende overlæge Henrik Røgind, Glostrup Hospital
Ledende oversygeplejerske Tine Lundbak Andersen, Glostrup Hospital 
Ledende overfysioterapeut Inge Sørensen, Glostrup Hospital
Ledende overlæge Birgitte Hansen, Glostrup Hospital
Klinikchef Søren Jacobsen, Rigshospitalet
Oversygeplejerske Eva Westp​​​hal, Rigshospitalet
Professor Michael Kjær, Bispebjerg Hospital
Overlæge Mikkel Østergaard, Glostrup Hospital
Praktiserende læge og praksiskonsulent Andreas Højring
Specialepraksiskonsulent Vibeke H. Vestereng 
Speciallæge Bjørn Christau
Ledende fysioterapeut Winnie Bergstrøm, Glostrup Kommune
Økonom Peter Bengtsen (sekretær), Rigshospitalet

Redaktør