Reumatologi ​(gigt-, ryg- og bindevævssygdomme)

 


Sammensætning SFR Reumatologi (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Patientinformationer udarbejdet i SFR
Patientinformation Diskusprolaps i lænden.pdf

Patientinformation Leddegigt.pdf

Patientinformation Psoriasisgigt.pdf

Patientinformation Rygsøjlegigt.pdf

Patientinformation Diskusprolaps i nakken.pdf

Patientinformation Lænde rygsmerter.pdf

Sundhedsfagligt råd i reumatologi følger generelt kommissorium for de sundhedsfaglige råd, se nedenstående. Rådet mødes 5 gange årligt. Referater fra rådets møder ligger under ´beslutninger´ og lægges på løbende, når SFR har godkendt dem.

Rådet har valgt at nedsætte en række arbejdsgrupper til at udføre arbejdet med udarbejdelse af dokumenter, som er en højt prioriteret opgave i rådet. Der er faste procedurer herfor, som er beskrevet i kommissorium for SFRs arbejdsgrupper. I nedenstående ses kommisoriet, medlemmer af arbejdsgrupperne samt hvilke dokumenter, SFR har udgivet.

SFR dokumenter

Kommissorium for sundhedsfaglige råd

Kommisorium for SFR's arbejdsgrupper

Oversigt over arbejdsgruppermedlemmer

Oversigt over udarbejdede vejledninger, PKO Nyt og patientinformation samt definitioner på de tre dokumenttyper

Erklæringer om habilitet

(pdf-filer, åbner i nyt vindue)

Centerdirektør Martin Magelund Rasmussen (formand), Rigshospitalet

Overlæge Jesper Nørregaard, Rigshospitalet
Klinikchef Henrik Røgind, Rigshospitalet (næstformand)

Klinikchef Lisbeth Wiben Gundersen, Rigshospitalet

Funktionsansv. overlæge Mikkel Faurschou, Rigshospitalet

Afd.spl. Ann Mosegård Johansen, Rigshospitalet

Afd.spl. Tine Staw Tornøe, Rigshospitalet

Led.o.spl. Tine Lundbak, Rigshospitalet

Funktionsansv. overlæge Jan Christensen, VRR Frederiksberg

Funktionsansv. overlæge Jens Jørgen Lykkegaard, Rigshospitalet

Afd.spl. Marianne Tørper, VRR Frederiksberg

Funktionsansv. overlæge Annette Hansen, VRR Gentofte

Afd.spl. Betina Stampe, VRR Gentofte

Professor Michael Kjær, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Professor Mikkel Østergaard, Rigshospitalet
Praksiskonsulent Peter Søttrup

Hospitalspraksiskonsulent Thomas Saxild (suppl.)

Prakt. speciallæge Karen Lisbeth Faarvang
Ledende fysioterapeut Winnie Bergstrøm, Glostrup Kommune

Centerøkonom Henrik Aksel Jørgensen (sekretariat), Rigshospitalet

Redaktør