Parallelanalyse

​Parallelanalyse af patientnært apparatur skal udføres månedligt for hver analyse på samtlige af klinikkens apparaturer.

Fremgangsmåde ved parallelanalyse

  1. Prøvetagning foretages som til daglig ved måling på patientnært apparatur (f.eks. kapillær)
  2. Bestil via WebQuality
  3. Tag veneprøve på samme patient
  4. Indsend veneprøven til laboratoriet
  5. Kontrollér laboratoriesvaret dagen efter.

Når praksis har flere apparater til samme analyse​

Der skal indsendes parallelkontroller hver måned fra alt POCT-udstyr.
Hvis praksis har flere apparater, skal der indsendes en parallelanalyse på hvert apparat hver måned.

Skema til hjælp ved parallelanalyse​

Som en hjælp til den løbende parallelanalyse, har CEK udarbejdet et skema, hvori praksis kan anføre datoer for udførelse af parallelanalyse.

Download skemaet her: Skema til parallelanalyse af patientnært apparatur 

Ratio

Download  Skema til tolkning af ratioværdi

Fagligt Udvalgs database for parallelanalyse

Årsberetning for 2014 for Fagligt Udvalgs database for parallelanalyse med almen praksis (bemærk, at Årsberetningen indeholder forældede link)Redaktør