Parallelanalyse

​Parallelanalyse af patientnært apparatur skal udføres månedligt for hver analyse på samtlige af klinikkens apparaturer.

Fremgangsmåde ved parallelanalyse

  1. Prøvetagning foretages som til daglig ved måling på patientnært apparatur (f.eks. kapillær)
  2. Bestil via WebQuality
  3. Tag veneprøve på samme patient
  4. Indsend veneprøven til laboratoriet
  5. Kontrollér laboratoriesvaret dagen efter.

Skema til hjælp ved parallelanalyse​

Som en hjælp til den løbende parallelanalyse, har CEK udarbejdet et skema, hvori praksis kan anføre datoer for udførelse af parallelanalyse.

Download skemaet her: Skema til parallelanalyse af patientnært apparatur 

Fagligt Udvalgs database for parallelanalyse

Årsberetning for 2014 for Fagligt Udvalgs database for parallelanalyse med almen praksis (bemærk, at Årsberetningen indeholder forældede link)Redaktør