Mikrobiologi i områderne MIDT og NORD

​Her er samlet links relateret til mikrobiologiske prøver​ fra praksis i områderne MIDT og NORD. Mikrobiologiske prøver fra disse områder bliver analyseret på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Herlev Hospital.

Prøvetagningsvejledninger (datablade) for NORD og MIDT

Samlet oversigt over prøvetagningsvejledninger (åbner i ny fane)

Pakning og transport af prøver til KMA, Herlev

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev Hospital

Rådgiver praktiserende læger, speciallæger og hospitalets afdelinger om behandling af infektioner.

Link til hjemmesiden for Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Herlev (åbner i ny fane)

Infektionshygiejninsk Enhed, Herlev Hospital

Infektionshygiejnisk enhed hører under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi. Enhedens formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos patienter og personale ved bl.a. vejledning, rådgivning, infektionsovervågning og audits. 

Du finder også information målrettet primærsektoren på Infektionshygiejnisk Enheds websted (åbner i ny fane)

Utensiliebestilling i MIDT og NORD

Gå til siden Utensiliebestilling

Mere information om bestilling og valg af utensilier til mikrobiologiske prøver
i MIDT og NORD
 (åbner i ny fane)

Nyhedsbrev fra Afdeling for Klinisk Mikrobiologi

Afdeling for Klinisk Mikrobiologi udsender et nyhedsbrev, som man kan abonnere på. Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang om måneden.

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet (åbner i  ny fane)
Redaktør