Ændring af blodprøvetagningsglas Gentofte Hospital

​Vedr. ændrede typer af blodprøveglas. Gælder kun for Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital. Ændringer bliver lagt ind i WebReq.

​Gentofte Hospital ændrer typen af blodprøveglas for en række analyser. De praktiserende læger vil derfor fremover opleve, at blodprøver skal tages i andre glas end tidligere. Ændringer bliver lagt ind i WebReq, og vil derfor i praksis ikke medføre nogen ændring mht. rekvirering, forsendelse eller svar. Forventet implementering per 2. maj 2017. I tilfælde af tvivl eller ønske om uddybning kan Afdelingslæge Shoaib Afzal kontaktes på Tlf. 38673293 eller på shoaib.afzal@regionh.dk

 

 

Redaktør