EKG-betjeningen af patienter fra praksissektoren i planområderne Midt, Byen og Syd

​Det er tidligere meddelt, at det pr. 15. januar 2017 ville være muligt for patienterne at få taget både blodprøver og EKG på hospitalerne. På grund af tekniske vanskeligheder bliver det desværre alligevel ikke muligt. 

Indtil videre skal patienter i planområde Midt og Byen, der skal have taget EKG, fortsat henvende sig i prøvetagningsambulatorierne. 

Patienterne i planområde Syd skal henvende sig i prøvetagningsambulatorierne og på Hvidovre Hospital. Fra den 1. marts 2017 er det også muligt at få taget EKG på Amager Hospital. 

Betjeningen af patienter i planområde Nord og patienter fra praksis i Frederiksberg Kommune er uændret. 

EKG’er for planområde Syd, Byen (ekskl. Frederiksberg) og Midt bortset fra praksis beliggende i Egedal Kommune og postnummer 3460 og 3520, beskrives fortsat af Beskriverenheden på Nordsjællands Hospital. 

Region Hovedstaden beklager meget de gener, dette måtte medføre. 
Redaktør