Henstilling om brug af laboratorieprofiler

I forbindelse med lukning af Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL) blev der tilføjet nye laboratorieprofiler, som det anbefales at praksis benytter.

​ I WebReq findes to slags profiler:
• Klinikprofiler, der oprettes og opdateres af den enkelte praksis.
• Laboratorieprofiler, der er ens for alle og oprettes og opdateres af laboratorierne.

CEK henstiller til, at praksis benytter laboratorieprofilerne. Det skyldes dels at bestilling af analyser ved brug af laboratorieprofiler kan være en nødvendig forudsætning for, at betingede udredningsforløb bliver udløst (fx at ”Thyreoideadiagnostik” udløser de relevante analyser ved lav eller høj TSH). 

Brug af laboratorieprofilerne er endvidere en fordel, da de i videst muligt omfang udløser de analyser som foreslås i regionale og nationale anbefalinger (fx fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Region Hovedstadens patientforløbsbeskrivelser og Sundhedsstyrelsen).

De nye laboratoriepro​​filer

I forbindelse med lukning af RHEL, er der blevet tilføjet nye laboratorieprofiler svarende til RHEL’s tidligere analysepakker: Anæmiudredning, Hæmatologi med diff., Hæmatologi uden diff., Thyreoidea diagnostik og Thyreoidea kontrol.
Alle laboratorieprofiler indeholder en info-analyse. Ved at vælge ”den grønne bog” i WebReq ud for info-analysen kan man se, hvilke analyser der indgår i profilen.

Vejledning til redigering af kli​​nikprofiler

Vejledning til redigering af klinikprofiler findes på hjemmesiden for Dansk Medicinsk Data Distribution: dmdd.dk​. For at finde vejledningen skal du vælge ’WebReq’ under ’Support’. Vejledningen hedder ”Hjælp til oprettelse/redigering af klinikkens profiler”.​

Redaktør