Kaliumreferenceinterval i planlægningsområde NORD

Kalium-medianen i Nordsjælland er faldet fra 4,2 mmol/L til 3,9 mmol/L i forbindelse med laboratoriets overgang til ny analysemetode (fra serum til plasma) i september 2017.
Efter at vi på Nordsjællands Hospital er overgået fra serum- til plasma-kalium-måling i september 2017 er median kalium faldet fra 4,2 mmol/L til 3,9 mmol/L. 
Faldet i plasma-kalium-koncentrationen i testsvarene var forventet, og der er således nu ca. 18 % af kalium-plasma-målingerne, som er under nedre referenceværdi (3,5 mmol/L) i forhold til tidligere, hvor kun 2,5 % af serum-kalium-svarene var under 3,5 mmol/L.

Kalium-medianen i Nordsjælland er på niveau med de øvrige laboratorier i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvorfor referenceintervallet sandsynligvis skal justeres for plasmaprøver. Dette arbejder vi på, men det er en stor opgave, som ikke forventes løst med det samme. Indtil dette foreligger, bør man som tommelfingerregel først reagere på et kalium-niveau under 3,0 mmol/L.

Henvendelse og spørgsmål: Overlæge Claus Antonio Juel Jensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, tlf.: 24 41 28 24 eller 21 54 44 24

Redaktør