Nyhedsbrev udsendt til læger i NORD

​I slutningen af januar 2017 har CEK udsendt et nyhedsbrev til lægerne i NORD. Nyhedsbrevet omhandler utensiliebestilling, nødblanketter, patientvejledninger, udvidelse af Nordsjællands Hospitals optageområde og bestilling af Helicobacter Pusteprøver. Informationerne er også udsendt med PKO-Nyt i februar 2017.

Find nyhedsbrevet og tilhørende bilag her:

​ Nyhedsbrev til lægerne i Nord, januar 2017 

Bilag 1:  Bestillingsseddel til KBA - Hillerød

Bilag 2:  Bestillingsseddel til KBA - Frederikssund

Bilag 3:  Bestillingsliste til Regionslageret

Bilag 4:  Bestillingsseddel til Intern Forsyning (tidligere Centraldepotet)


Spørgsmål til dette nyhedsbrev kan rettes til laboratoriekonsulenternes hotline på telefon 4829 2200
Mandag – torsdag kl. 08.00 – 15.30
Fredag kl. 08.00 – 15.00Redaktør