Ophør med analyse af tripletest

​Fra d. 1. april 2020 nedlægges tripletesten, som udføres for hele regionen på Hvidovre Hospital. Analyseantallet er stærkt faldende og er nu nede på et nivau, der gør det svært at opretholde analysekvaliteten.

Vent...
Analysen Triple test (DNK05356 Foster—Misdannelser+Trisomi-relateret syndrom; risiko (liste; proc.) nedlægges pr. 1. april 2020. De danske føtalmedicinere (Dansk Føtalme-dicinsk Selskab) vil ikke fremover anbefale brug af testen. 
 
Ved ønske om screening af gravide i 2. trimester anbefales det, at man henvender sig for råd og vejledning på den lokale gynækologisk-obstetriske afdeling.
 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor