Mistanke om Paraproteinæmi - gælder for NORD

​Nyttig information om svaret "Mistanke om paraproteinæmi. Det anbefales at udrede patienten for M-komponent og frie lette kæder”.

Ind i mellem vil I få svaret ” Mistanke om paraproteinæmi. Det anbefales at udrede patienten for M-komponent og frie lette kæder” for en bestilt prøve, som umiddelbart ikke har noget med paraprotein at gøre (eksempelvis ALAT). 

Dette skyldes at vores analyseapparat er meget følsomt for mulig paraproteinæmi for mange af vores standardanalyser. 

Vi håber, at denne ekstra information vil være brugbar for jer og jeres patienter.

Henvendelse og spørgsmål:
Overlæge Claus Antonio Juel Jensen, Klinisk Biokemisk Afdeling, NOH, tlf: 2441 2824 eller 21544424






Redaktør