Patientprøver skal afleveres på posthuset - ikke i postkassen

​Når borgere sender hjemmeprøver til hospitalerne, skal prøverne pr. 1. juli 2016 ikke lægges i en postkasse, men afleveres på et posthus eller i en postbutik.

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik primo maj 2016 en aftale om justeringer af den landsdækkende postservice. Den nye postaftale medfører, at A-brevet afskaffes. I stedet indføres et Quickbrev, der har dag-til-dag levering som et A-brev. Den daglige omdeling forudsætter, at brevet afleveres på et posthus eller i en postbutik fremfor at blive lagt i en postkasse. Det skyldes, at Post Danmark med virkning pr. 1. juli 2016 kun tømmer de røde postkasser to dage ugentligt. 

En længere omdelingstid kan medføre en risiko for, at prøver med biologisk materiale, som borgere fremsender til hospitalerne, ikke når frem inden for prøvernes holdbarhed. Hermed vil prøverne ikke kunne analyseres, og det vil være nødvendigt, at prøven tages om.

Region Hovedstaden har udarbejdet en skriftlig information vedr. aflevering af hjemmeprøver. Informationen er henvendt til borgere, der skal foretage en hjemmeprøve. 

Prøver taget i almen praksis eller speciallægepraksis vil stadig være indbefattet af regionens afhentningsordning, og der vil således også fremover blive afhentet prøver ude i klinikkerne. 

Ændringen vedrører kun borgere, der tager prøve i eget hjem, og selv sender prøven til hospitalet. I det omfang at der i almen praksis og speciallægepraksis udleveres analysesæt til hjemmeprøve, som borgeren selv skal returnere, opfordres til, at borgeren får  regionens udarbejdede information udleveret. Dette for at sikre at borgeren husker at aflevere prøven på et posthus, og at prøven dermed kan være regionen i hænde, inden den bliver for gammel.Redaktør