Præanalytiske forhold påvirker kalium-koncentrationen

​Hypokaliæmi (lav kalium) kan opstå i forbindelse med prøvehåndteringen umiddelbart efter prøvetagning. Derfor er der ændrede procedurer for håndtering af blodprøver efter prøvetagning.

Vent...

Vi har for prøver taget i praksis set flere tilfælde af hypokaliæmi, som skyldes, at den ucentrifugerede prøve efter prøvetagningen ikke hurtigt nok opnår termoskabets temperatur på 21°C ± 1°C.

Problemet kan for eksempel opstå, hvis blodprøven efter endt prøvetagning sættes for hurtigt i skumboksen i termoskabet. 

CEK har derfor udarbejdet en ændring i håndteringen af blodprøver efter prøvetagning:

Håndtering af blodprøver efter prøvetagning

Det optimale er, at blodprøven umiddelbart efter prøvetagningen sættes i et stativ i termoskabet (der findes flere stativer på markedet, men den sorte plastholder, som prøverørene leveres i, kan også bruges). Efter minimum 10 min. i stativet, hvor blodprøven hurtigt opnår de 21°C, sættes prøven af klinikkens personale over i skumboksen, inden prøven afhentes.

Alternativt kan blodprøven stilles på bordet i minimum 10 min., hvis omgivelsestemperaturen er 20-22°C, og først herefter flyttes over i skumboksen i termoskabet. Pas dog på at rumtemperaturen ikke afviger meget fra 21°C, da selv få timer ved eksempelvis 24°C vil påvirke kaliumniveauet i prøven.

Baggrund for ændringen

Når blodprøven sættes direkte i skumboksen i termoskabet, vil skumboksen termisk isolere blodprøven, og temperaturen i prøven vil efter en halv time fortsat være omkring 30°C, hvilket medfører hypokaliæmi. 

Problemet kan også opstå, hvis prøven står uden for termoskabet ved en omgivelsestemperatur, der er væsentligt over 21°C. 

Tilsvarende vil blodprøver, opbevaret ved en lavere temperatur end 21°C, medføre hyperkaliæmi.  Det gælder således om at få prøvetemperaturen ned på 21°C hurtigst muligt efter prøvetagningen, da det tidligere er vist, at Kaliumniveauet er stabilt i lang tid ved denne temperatur.

Nogle blodprøver er mere følsomme end andre for dette fænomen, men generelt ser vi et fald i kaliumniveauet på ca. 0,3mmol/L, når blodprøven sættes direkte i skumboksen.

Vi anbefaler, at alle blodprøver håndteres i henhold til den ændrede procedure, da dette er den enkleste prøvehåndtering. Den ændrede procedure for prøvehåndtering vil, ud fra litteraturen og vores egen erfaring, ikke påvirke andre testresultater.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor