​​​​​​​​​​​​​​​​

Lægedækningstruede områder

På denne side kan du finde information om lægedækningstruede områder og læse mere om dine muligheder, når du har en praksis i et lægedækningstruet området.

​​

​Der skelnes mellem to typer af lægedækningstruede områder. Disse har forskellige fordele. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvilken type der er relevant for dig.


Her kan du læse om forskellen:


Den ene type er de landsdækkende lægedækningstruede områder. De følger overenskomstperioden - aktuelt 2021-2024. 

Læs mere i Overenskomst om Almen Praksis bilag 6 side 94. 

Fordele: disse områder giver blandt andet ret differentieret basishonorar. Den anden type er den regionale fastsættelse af lægedækningstruede områder - som følge af praksisplanen.  I Region Hovedstaden fastsættes disse områder årligt. De nye områder vil fremgå af denne hjemmeside efter årskiftet.

Fordele: dækning af barsel for ansatte, delepraksis og meget mere.


Vil du være sikret de fordele, der følger af de regionale lægedækningstruede områder, skal du derfor ansøge om fordelene i det år, hvor dit område er lægedækningstruet.


Som praktiserende læge kan du søge Region Hovedstaden om at få dækket udgifterne til teletolkningsudstyr. 

Støtte til udbredelse af teletolkning prioriteres højest i lægedækningstruede områder.

Datakonsulenterne kan tilbyde at hjælpe med opsætning og evt. anbefalinger til udstyr til videotolkning samt tilbyde support til klinikken. 

Du kan høre nærmere eller søge tilskud ved at kontakte datakonsulenterne​


Region Hovedstaden fastsætter årligt de regionale lægedækningstruede områder. Dette sker ved årsskiftet.


Med de regionalt lægedækningstruede områder følger en række fordele:


- mulighed for at ansætte læger i mere end halvdelen af kapaciteter tilknyttet den aktuelle praksis

- tutorlæger får mulighed for at have tilknyttet to uddannelseslæger i 6- eller 12-måneders forløb

- ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år og i forlængelse heraf ret til at få tilført en ekstra lægekapacitet, når perioden for delepraksis udløber

- adgang til midler fra administrationsudvalget til dækning af udgifter til yngre læger i praksis i forbindelse med sygehjælp og efteruddannelse, graviditet, barsel eller adoption mv.

- (for læger > 62, 5 år) mulighed for at korttidsansætte læger udenfor normering, således at lægen uden for normering befinder sig i praksis samtidigt med ejerlægen.


Vil du være sikret de fordele, der følger af de regionale lægedækningstruede områder, skal du derfor ansøge om fordelene i det år, hvor dit område er lægedækningstruet.


De nationalt lægedækningstruede områder følger overenskomstperioden - aktuelt 2021-2024. 


I disse områder har du blandt andet mulighed for at få differentieret basishonorar.


I Region Hovedstaden er de nationalt lægedækningstruede områder:

 • Ishøj
 • Brøndby Strand 
 • Bornholm.


Læs mere i Overenskomst om Almen Praksis bilag 6 side 94. ​​Lægedækningstruede områder 2023

I 2023 har Region Hovedstaden - i henhold til praksisplanen - fastsat de lægedækningstruede områder til:

 • Amager (Københavns Kommune)
 • Bispebjerg
 • Bornholm
 • Brøndby
 • Brønshøj-Husum
 • Hvidovre
 • Høje-Taastrup
 • Ishøj
 • Valby
 • Vallensbæk


​​​​Ændringer fra 2022

Nørrebro, Rødovre og Vesterbro er gået fra at være lægedækningstruede i 2022 til ikke at være det i 2023, mens Hvidovre, Høje-Taastrup og Valby er gået fra ikke at være lægedækningstruede i 2022 til at være lægedækningstruede i 2023.


​​Dine rettigheder ved delepraksis

Har du ansøgt om delepraksis i et lægedækningstruet område og fået tildelt dette, frafalder din rettighed ikke. Det er området status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for din rettighed.​Disse områder er endnu ikke besluttet. 


De regionale lægedækningstruede områder 2024 besluttes politisk d. 8. januar 2024 og vil blive offentliggjort på denne side umiddelbart efter.


​Her kan du se tidligere regionale lægedækningstruede områder. 


Regionalt lægedækningstruede områder i 2022

 • Bornholm 
 • Bispebjerg 
 • Vallensbæk 
 • Amager 
 • Brøndby 
 • Brønshøj-Husum 
 • Ishøj 
 • Nørrebro 
 • Rødovre 
 • Vesterbro

Regionalt lægedækningstruede områder i 2021

 • Ballerup
 • Bornholm
 • Glostrup
 • Hvidovre
 • Rødovre
 • Vallensbæk
 • Indre by
 • Vesterbro
 • Vanløse
 • Bispebjerg 
 • AmagerRedaktør