Fysisk tilgængelighed i praksissektoren

​For at sikre lige adgang til sundhedsydelser for alle borgere, stiller Region Hovedstaden krav om handicaptilgængelighed til kliniklokalerne ved nynedsættelse, flytning og væsentlig ombygning.

​Alle borgere skal have adgang til sundhedsydelser i Region Hovedstaden. Det gælder også borgere med et handicap, der gør at de har behov for særlige adgangsforhold.

For alle praktiserende behandlere gælder det derfor, at der bør tilstræbes god tilgængelighed til og i kliniklokalerne, i henhold til Byggelovgivningens regler.

Kravene til handicaptilgængelighed for hvert enkelt praksisområde fremgår af overenskomsterne mellem Regionernes Lønnings og Takstnævn og de faglige organisationer.  

For alment praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer, stiller overenskomsterne krav om at kliniklokalerne lever op til bygningsreglementet når der nybygges eller ombygges.

I Region Hovedstaden er det desuden besluttet at vægte handicaptilgængelighed højt, når man som praktiserende behandler med ydernummer ønsker at flytte til nye lokaler, eller hvis man ansøger om et nyt ydernummer.

Når kliniklokalers handicaptilgængelighed skal vurderes i forbindelse med flytning anvendes et skema som sendes med ansøgningen.

Se skemaet samt retningslinjer for nynedsættelse og flytning for de enkelte praksisområder på sundhed.dk

Redaktør