Om socialsygeplejerskerne

De 10 ​socialsygeplejersker og den faglige konsulent​ er et tilbud til socialt udsatte patienter, som er indlagt på et af de 5 hospitaler fordelt på 10 matrikler​ i Region Hovedstaden, som har socialsygeplejersker ansat. 

Socialsygeplejerskens kernekompetence bygger på specialistviden om de socialt udsattes komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, og på evnen til at bygge bro mellem patient og sygehusets persona

Socialsygeplejersken har et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med tunge sociale problemer færdes og kender til de tilbud, der er til blandt andre stofmisbrugere, hjemløse, alkoholmisbrugere og psykisk syge.

Socialsygeplejerskens viden om og forståelse for de socialt udsattes udfordringer i forbindelse med en indlæggelse gør dem i stand til at aflaste det øvrige personale i hverdagen og skabe mere tryghed på afdelingerne.

Socialsygeplejersken støtter patienterne under indlæggelsen, ved ambulante forløb og formidler kontakt til eksterne samarbejdspartnere ved udskrivelse.

Redaktør