Høring af forslag til Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2021

​Forslaget til en ny sundhedsberedskabsplan er afsluttet. 

​Sundhedsberedskabsplanen udstikker rammerne for Region Hovedstadens håndtering af hændelser, der ligger udover det daglige beredskab. Sundhedsberedskabsplanen beskriver den situationsafhængige administrative krisestyring, den operative indsats og samarbejde med andre myndigheder i en beredskabssituation.

Sundhedsberedskabsplan og oversigt over materialer

Action cards

Bilag


Delplaner
Høringsparter


Proces

Sundhedsberedskabsplanen forelægges til politisk godkendelse i oktober. Inden årsskiftet udsendes planen til høringsparterne. 

Særligt om regional pandemiplan

Med afsæt i en national pandemiplan, som Sundhedsstyrelsen planlægger at udarbejde, og erfaringerne med håndtering af corona-pandemien vil Region Hovedstaden udarbejde en regional pandemiplan som et tillæg til regionens sundhedsberedskabsplan.     

Spørgsmål

Spørgsmål til sundhedsberedskabsplanen eller høringsprocessen kan rettes til sundhedsberedskabsplan.akutberedskabet@regionh.dk

Indkomne høringssvar


Redaktør