Høring af forslag til Hospitalsplan 2025

Forslaget til en ny hospitalsplan var i høring 20. december 2018 - 11. marts 2019. Se høringssvarene.

Hospitalsplanen giver en langsigtet ramme for udviklingen af hospitalsvæsenet i regionen, og målet er at skabe et sundhedsvæsen i topklasse, så regionens borgere også fremover modtager en behandling af høj faglig kvalitet. 

Se forslaget til Hospitalsplan 2025

Forslag til ændringer

I Hospitalsplan 2025 foreslår vi at bibeholde den nuværende hospitalsstruktur, men foreslår samtidig en række tilpasninger i opgavefordelingen mellem hospitalerne.

Her er de ændringer, vi foreslår i hospitalsplanen:
Her er de funktioner, vi foreslår at fremme og områder, vi foreslår at arbejde videre med, inden der eventuelt ændres i organiseringen:

Bemærk, at løsningen ikke er optimeret til tablets og smartphones.

Oversigt over høringssvar

Yderligere information ift. høringen

Forslag til ændringer, analyser og præciseringer i Hospitalsplan 2025

Oversigt over høringsparter

Referat fra møde i regionsrådet om høring af Hospitalsplan 2025 - inkl. mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre

Ansvarlig for høringen

Kontakt Karen Nørgaard, som er ansvarlig for høringen
Redaktør