Forretningsorden for Regionshandicaprådet

​Regionsrådet har besluttet at nedsætte et handicapråd i Region Hovedstaden og har fastsat en forretningsorden for rådet.

Redaktør