Kommunekontaktudvalget

Regionsrådet har i overensstemmelse med regionsloven etableret et kontaktudvalg, der skal drøfte og udvikle samarbejdet imellem regionen og kommunerne i regionen.​

​​Kommunekontaktudvalget består af dels regionsrådets formand, som er født formand for udvalget, dels borgmestrene for kommunerne i regionen. ​