Om opgaveudvalget for gravide og fødende

Et opgaveudvalg er et udvalg, hvor politikere, borgere og kommuner sammen skal finde løsninger på konkrete udfordringer i sundhedsvæsenet. Opgaveudvalgene skal bidrage med nye ideer til fremtidens velfærd i Region Hovedstaden, så det nære og sammenhængende sundhedsvæsen bliver omdrejningspunktet for bedre patientforløb.

Inspirationen til opgaveudvalgene kommer fra kommunerne, hvor flere kommuner har arbejdet med at inddrage borgerne på nye måder i opgaveløsningen.   

Region Hovedstaden har nedsat fire opgaveudvalg. De to første blev afholdt i efteråret 2019-sommeren 2020 og de to øvrige blev afholdt i foråret 2021. Opgaveudvalget for forebyggelse og sammenhæng blev afholdt i form tre møder i maj 2021.

I opgaveudvalget om gravide og fødende deltog 10 borgere, der er bosiddende i København og som alle inden for det seneste år er blevet forælder til deres første barn. Derudover deltog tre politikere fra Region Hovedstaden, to politikere fra kommunerne samt repræsentanter fra administration og hospitalerne. 

Annie Hagel (Ø) var formand for udvalget og Lars Gaardhøj (A) var næstformand for udvalget. 


Redaktør