Om Miljø- og Klimaudvalget

Se hvad Miljø- og Klimaudvalget beskæftiger sig med.

Der skal i perioden være øget fokus på miljøbelastning fra regionens egne virksomheder og institutioner, samt arbejde på, hvordan denne kan nedbringes til gavn for vores miljø samt understøtte grønne indkøb.

Region Hovedstaden skal gennemføre de store byggeopgaver, så de kommende hospitaler påvirker klimaet mindst muligt eksempelvis via lavt energiforbrug, fornuftigt valg af byggematerialer, begrænset vandforbrug og ressourcebevidst spildevandshåndtering.


Udvalget følger op på, om fastsatte mål i planer, politikker mv. realiseres inden for de ovennævnte områder.

Udvalget udarbejder, på foranledning af forretningsudvalget, forslag til budget inden for de ovennævnte områder. 

Miljø- og Klimaudvalget består af 7 medlemmer: 

Kim Rockhill (A)
Stinus Lindgreen (B)
Peter Westermann (F)
Özkan Kozak (A)
Charlotte Holtermann (A)
Randi Mondorf (F)
Tormod Olsen (Ø)


Miljø- og trafikudvalget sekretariatsbetjenes af Center for Regional Udvikling: center-for-regional-udvikling@regionh.dk 
Redaktør