Web-tv: Ekstraordinært møde i regionsrådet den 30. september 2019

Her kan du se web-tv fra regionsrådsmødet d. 30. september 2019

Redaktør