Budgetanalyse af Movia

Region Hovedstaden har fået udarbejdet en budgetanalyse af Movia for at undersøge regionens udgifter til kollektiv trafik.

Regionsrådet besluttede den 20. september 2016 at igangsætte en ekstern budgetanalyse af Movia. Baggrunden var blandt andet, at regionsrådet ønskede at fastholde ambitionen om at bestille kollektiv trafik for 500 mio. kr. årligt, og prognoserne for omkostningerne var stigende.

Fase 1

Fase 1 af budgetanalysen omfattede en kortlægning af regionens udgifter til Movia. Resultaterne omfatter fire hovedspor:

  • En gennemgang af Region Hovedstadens tilskud til Movia i perioden 2008-2015
  •  Region Hovedstadens tilskud fra 2015 til 2016, herunder gennemgang af Movias nye finansieringsmodel og dennes betydning for regionens tilskud
  • Følsomhedsberegninger til brug for at vurdere det regionale tilskuds sårbarhed overfor ændringer i den kollektive trafiks indtægts- og udgiftsgrundlag i kommende år
  • Emner til dybdeanalyser i fase 2 og 3

Fase 2 og 3

På baggrund af fase 1 blev følgende emner udvalgt til dybdeanalyser i fase 2 og 3:

  • Budgetscenarier for 2018-2021
  • Evaluering af regionale E-busser
  • Investeringsmuligheder på bus/baneområdet
  • Konkrete omstillingsforslag til besparelser
  • Styrket governance (forbedret styringsmodel)
  • Modeller for flerårige trafikbestillinger

Budgetanalysen er udarbejdet af PA Consulting Group i samarbejde med Movia og Regionen Hovedstaden. Analysen blev offentliggjort november 2017.


Redaktør