​​​​​​​​​​​​​

Ladcykler til erhvervsbrug

​Transport med ladcykler er billig, grøn og ofte tidsbesparende - også i erhvervssammenhænge. Derfor har Region Hovedstaden samlet et katalog over ladcykler til erhvervsbrug.

​​​Ladcykelk​atalog

Region Hovedstaden har udarbejdet et katalog over ladcykler til erhverv som en del af arbejdet med bylogistik og fremme af bæredygtige transportløsninger. Kataloget henvender sig til for eksempel håndværks- og servicevirksomheder og driftsafdelinger hos offentlige og private organisationer. Det er udarbejdet med udgangspunkt i læseren, som ikke nødvendigvis har erfaring med indkøb og brug af ladcykler, med henblik på at inspirere og understøtte i valget om cykelindkøb. 

Ladcykelkatalog september 2022

Kataloget er udarbejdet med venlig hjælp fra ladcykelproducenter og -importører. 
Vær opmærksom på, at kataloget ikke er en udtømmende oversigt, men en samling af dem, der vurderes mest relevante for små- og mellemstore håndværks-og servicevirksomheder samt kommuner.

Hvorfor en lad​cykel

Cyklen er den mest bæredygtige transportløsning på markedet pt. og er samtidig et økonomisk og sundhedsmæssigt gunstigt alternativ på både virksomheds- og samfundsplan. Analyser af blandt andet pakkedistribution i London og København viser, at ladcyklen under omdeling er mere tidseffektiv end varebilen, da de blandt andet kører færre omveje. Cykeltransport frigør desuden plads på vejene og mindsker dermed trængsel. Det er ligeledes en langt billigere investering for de erhvervsdrivende end varebiler samtidig med, at det er regnet for CO2 neutral transport, hvilket kan være en konkurrencemæssig fordel. Desuden er der ingen parkeringsudgifter forbundet med cyklerne. Der er en stor fremtid i erhvervsrelaterede ladcykler, især i byer, hvor der kommer renluftszoner, emissionszoner, hastighedsnedsættelser for biler og øget fremkommelighed for cykler.

​​Eksempler på ladcykler i driften

​Cykelvæksthuset har sammensat en video med tre forskellige virksomheder (Den Cyklende Låsesmed, Egholm VVS og SOS Autohjælp), som fortæller om brugen af ladcykler i driften. 

Billedet viser et billede af en talsperson fra Cykelvæksthuset. Billedet er et link til videoen om de tre virksomheder, som bruger ladcykler i driften. Videoen er tekstet.
​Varighed 03:04 min.

Du kan finde mere inspiration og vejledning om brug af ladcykler på Cykelvæksthusets hjem​meside.

Baggrund

Ladcykler til erhverv indgår i Copenhagen Electrics arbejde med bylogistik og last-mile delivery. I samarbejde med Cyklistforbundet og Københavns Kommune er afholdt netværksmøder og fremvisninger af ladcykler målrettet håndværks- og serviceerhverv. 

Redaktør