​​​​​FOTO: Administrationsbachelorpraktikant og vejleder i læringssituation.

Administrationsbachelor - praktik

​Når du uddanner dig til administrationsbachelor, skal du i praktik. Her arbejder du med opgaver i en politiskstyret organisation. Du vil både deltage i driftsopgaver og udviklingsopgaver med et politisk eller organisatorisk formål. 

​I din praktik omsætter du teori til praksis 

Uddannelsen inden for offentlig administration kaldes også en administrationsbachelor og består af undervisning på dit uddannelsessted og 18-20 uger i praktik i en offentlig organisation. I Region Hovedstaden har du mulighed for at komme i praktik i nogle af vores administrative centre, dem kalder vi også koncerncentrene. 

I din praktik i et koncerncenter lærer du i praksis selv at udføre administrative opgaver i en politisk styret organisation. Det giver dig særligt gode læringsbetingelser, når du får lov til at bruge din teori i praksis under vejledning fra erfarne kolleger. 

I din praktikperiode samarbejder du med mange forskellige faggrupper. Derved får du en bred viden, samtidig med at du får lov til dykke ned i særlige områder. Ofte vil du få lov til at udvælge dine opgaver på baggrund af din interesse. 

I din praktik lærer du ved fx at deltage og bidrage til opgaver inden for:

  • Sagsstyring​

  • Ledelsesbetjening  

  • Databehandling

  • Politisk betjening

  • Udvalgsarbejde

  • Projektarbejde

  • Økonomi

  • Jura.

I løbet af perioden deltager du også i 6 fælles studiedage, hvor du mødes og udveksler​ erfaring og viden med de andre praktikanter i koncerncentrene. 

Det er dit uddannelsessted, der hjælper dig med at søge praktikplads.

Uddannelsen til administrationsbachelor er en professionsbacheloruddannelse, der varer 3½ år. 

Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen på UddannelsesGuidens hjemmeside


Du specialisere dig inden for dit interesseområde

I koncerncentrene har du mulighed for at arbejde inden for en lang række administrative processer, der understøtter arbejdsgange og opgaveløsninger i en stor politisk organisation. 

Administrationsbachelor er en bred uddannelse, men i koncerncentrene kan du arbejde med dine interesseområder. Når du er ansat i et koncerncenter, vil du specialisere dig via dine arbejdsopgaver. 

Der findes 7 koncerncentre i Region Hovedstaden. 

Læs mere om de enkelte centre og deres opgaver ​

Administrationsbachelorens særlige kompetencer

Som administrationsbachelor i Region Hovedstaden er det en fordel, hvis du har god indsigt og interesse i, hvordan en offentlig politisk organisation fungerer. 

I dit arbejde i et koncerncenter kommunikerer du ofte skriftligt med fx kolleger, samarbejdspartnere eller borgere, så det kræver af dig, at du er stærk i skriftlig kommunikation og god til grammatik.  Da du arbejder meget med office-pakken, er det vigtigt, at du kender og kan bruge dens funktioner.

I koncerncentrene vil du løfte mange forskellige opgaver inden for alt fra jura, økonomi, kommunikation og ledelsesbetjening, fælles for dem alle, er at det kræver, at du kan arbejde med administrative processer og har en selvstændig tilgang til din opgaveløsning. 

Jobmuligheder som administrationsbachelor

Der er varierende jobmuligheder for uddannede administrationsbachelorer i Region Hovedstaden. 

Du kan altid se aktuelle ledige stillinger i Region Hovedstaden på regionens hjemmeside


Tag en diplom-, master- eller kandidatuddannelser

Som administrationsbachelor kan du videreuddanne dig ved at tage en diplom-, master- eller kandidatuddannelse. 

Læs mere om dine fremtidsmuligheder på UddannelsesGuidens hjemmeside ​

Få kompetenceudvikling som ansat administrationsbachelor i Region Hovedstaden  

Når du arbejder i et koncerncenter i Region Hovedstaden, har du gode muligheder for at dygtiggøre dig og være med til at skabe din egen karrievej fx inden for ledelse, projektledelse, eller ved at specialisere dig inden for et særligt område. Derudover har du rig mulighed for faglig udvikling i det daglige, hvor du får lov til at dyrke det, du synes, er allermest spændende.


Redaktør