​​​

Fordele og ulemper ved livmoderhalskræftscreening

​En rutineundersøgelse for kræft i livmoderen har både fordele og ulemper. Nedenfor kan du læse om det – og på den baggrund kan du veje fordele og ulemper op mod hinanden.

Livmoderhalskræft er en alvorlig kræftform, som hvert år koster knap 100 kvinder i Danmark livet. Hvert år får ca. 350 kvinder stillet diagnosen livmoderhalskræft. Risikoen for at udvikle livmoderhalskræft er mindre hos kvinder, der har deltaget i screeningsprogrammet.

Screening for livmoderhalskræft har til formål at nedsætte forekomsten og dødeligheden af sygdommen gennem at opspore og behandle forstadier til livmoderhalskræft. Forstadier udvikler sig langsomt, oftest over 10-15 år. Celleforandringer er ikke kræft, men det kan være forstadier, som kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Forstadier kan behandles, så de ikke udvikler sig til kræft.

Celleforandringer skyldes Humant Papillomvirus (HPV), som overføres ved samleje. Kroppen vil i mange tilfælde selv helbrede en HPV-infektion, ligesom den helbreder en forkølelse, men hos nogle kvinder forsvinder infektionen ikke igen. En kronisk infektion med HPV kan forårsage celleforandringer i livmoderhalsen, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

Screeningen er stadig meget vigtig, selvom du har fået HPV-vaccinen. Der er 14 forskellige typer HPV-vira, der kan medføre livmoderhalskræft. HPV-vaccinen dækker kun de to hyppigst forekomne HPV-typer. HPV-vaccinen forebygger ca. 70 % af livmoderhalskræfttilfældene, men giver ikke beskyttelse mod de 12 andre HPV-typer, der er årsag til de sidste 30 %.

Undersøgelser har vist, at cirka halvdelen af de kvinder, der får livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet regelmæssigt. Kvinder, der deltager i screening, nedsætter deres risiko for at få livmoderhalskræft med mindst 80 %.

Der er både fordele og ulemper ved screening for livmoderhalskræft, og det er kun dig selv, der kan vurdere, om tilbuddet er noget for dig. Her kan du læse om fordele og ulemper ved en screeningsundersøgelse:

Fordele ved livmoderhalskræftscreening

  • Bedre overlevelse: Hvis du bliver undersøgt regelmæssigt, er der større sikkerhed for, at en kræftsygdom opdages tidligt og det kan forbedre chancerne for at overleve.

  • Bedre behandlingstilbud: Mellemsvære eller svære celleforandringer kan behandles effektivt med et keglesnit, som er et lille og skånsomt indgreb. Hvis tilstanden derimod får lov at udvikle sig til kræft, er det nødvendigt med større indgreb.

Ulemper ved livmoderhalskræftscreening

  • Overbehandling: Man kan endnu ikke skelne mellem de celleforandringer, der med sikkerhed forsvinder af sig selv og dem, der udvikler sig til kræft. Derfor vil man anbefale behandling, hvis man ved en vævsprøve finder svære celleforandringer.

  • Falsk tryghed: Det er ikke alle tilfælde af livmoderhalskræft eller forstadier hertil, der opdages ved screening.

  • Falsk alarm: Hvis prøven viser celleforandringer, bliver du indkaldt til en efterfølgende undersøgelse. I nogle tilfælde vil undersøgelsen vise, at livmoderhalsen er normal.

  • Ubehag ved undersøgelsen: De færreste kvinder bryder sig om undersøgelsen. De fleste accepterer den alligevel, som en nødvendighed for at undgå sygdom.

  • Uro mens man venter: Selve undersøgelsen og de dage der går inden svaret kommer kan medføre frygt og uro. Det er forskelligt fra kvinde til kvinde, hvor meget uroen fylder.​
Redaktør