Voksentandpleje

Om valg af tandlæge hvis du er over 18 år. Genvej til liste over tandlæger. Se tilskudsregler og en vejledning omkring priser.

​​​


Foto: Colourbox

Voksent​and​​pleje

18 årige og derover kan frit vælge, hvilken tandlæge, de ønsker at benytte.

Bemærk, at tandlægen skal have tiltrådt tandlægeoverenskomsten med regionerne for at denne kan gøres gældende; herunder retten til tilskud til behandling, og adgangen til at klage over en tandlæge til regionerne.

Alle behandlinger er dog ikke tilskudsberettiget. Se hvilke behandlinger der ydes tilskud til længere nede på siden.

Tilskud til​​ behandling hos tandlæger med overenskomst ​​​med regionerne

Tilskuddet varierer afhængigt af hvilken undersøgelse eller behandling, der er tale om.

For de fleste ydelsers vedkommende er der fastsat en fast patientandel samt fast tilskud. Dog er der for nogle ydelser aftalt et frit tandlægehonorar med et fast tilskud. I disse tilfælde er tandlægen forpligtet til at orientere dig om prisen.

Der ydes ​offentligt tilskud til e​ksempelvis:

  • Undersøgelser
  • Kontrolbesøg efter visse behandlinger
  • Tandrensninger
  • Fyldninger (der er dog nogle fyldninger der ikke ydes tilskud til) 

Der y​​​des IKKE​ offentligt tilskud til ek​sempelvis:

  • Røntgenbill​eder​
  • Bedøvelse
  • Broer
  • Kroner
  • Implantater
  • Proteser 

Over​​sigt over ​​priser

Se priserne på de ydelser, der ydes tilskud til på Tandlægeforeningens hjemmeside.

Du kan endvidere se, hvor meget du selv skal betale, hvor meget tilskud det offentlige yder, og hvad tandlægens samlede honorar er.

Synli​​g​​e priser

Desuden bestemmer overenskomsten f.eks., at tandlægen synligt i klinikken skal have lister over de priser, tandlægen selv må fastsætte.

Find t​andlæger i Region Hovedstaden​

Gå til Find Behandler på sundhed.dk

Mere information:​

Redaktør