Diagn​ostisk Immunologi​

Diagnostisk Immunologi udfører klinisk immunologiske analyser, monitorering og rådgivning indenfor Immundefekt og Autoimmune sygdomme

Diagnostisk Immunologi udfører klinisk immunologiske analyser og rådgivning til hospitaler og praksis i relation til:

Leukæmi-diagnostik og behandlingsmonitorering
Børn og yngre voksne (<45år) med leukæmi (af typen ALL) samt børn med leukæmi af typen AML behandles i fælles nordisk behandlingsprotokoller (NOPHO). Behandlingen individualiseres på baggrund af minimal restsygdoms målingerne (MRD), hvor Vævstypelaboratorie 7631 har landsfunktion for disse højt specialiserede analyser.

> Henvisning til Leukæmidiagnostik
Henvisning til MRD (Minimal Restsygdoms Monitorering)
Ekspreslevering med kurér af knoglemarvsprøver

  • Autoimmune sygdomme
    Påvisning af auto-antistoffer er væsentlig i diagnostik og monitorering af autoimmune sygdomme som f.eks. rheumatoid artrit (leddegigt), systemisk lupus erythematosus (SLE) og cøliaki. Vævstypelaboratorie 7631 har regionsfunktion for påvisning af auto-antistoffer ved indirekte immunflourescens (IIF) analyserne ANA og ANCA samt automatiserede ELISA analyser for en række andre autoantistoffer og yder rådgivning om udredning og diagnostik af autoimmune sygdomme. Analyserne rekvireres via SP/Labka.

  • aHUS og andre immunkompleks/komplement medierede glomerulopatier
    Til udredning ogopfølgning af patienter med atypisk hæmolytisk uremisk syndrom (aHUS) og MPGN, specielt C3 glomerulopatier, laves genetisk diagnostik og analyse af mulige komplement relaterede autoantistoffer samt analyse af enkelte komplement faktorer.

    > Henvisning til aHUS/C3G

Forskning

Områdets forskning er fokuseret omkring basale mekanismer i immunsystemet, især indenfor immundefekter samt leukæmi, herunder tumorheterogeneitet og behandlingsmonitorering. Graden af immundefekt hos patienter med andre sygdomme, hvor sygdommen i sig selv eller behandlingen af denne påvirker immunsystemet (f.eks. patienter der behandles for leukæmi, anden cancer form, autoimmunsygdom mm) er ligeledes i fokus.

Områdeledelse

Hanne V. Marquart
Overlæge


​Ingrid Andrea Mandir

Afdelingsbioanalytiker​Ann-Charlotte Lundstedt 
​Afdelingsbioanalytiker

Redaktør