​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kompetencer

​Man behøver ikke kunne det hele, men man skal kunne det vigtige.​


Det er svært at blive god til børn, når de kun udgør en mindre del af patientgrundlaget. Det er især svært at blive god til de akutte livstruende tilstande, der heldigvis optræder sjældent hos børn. 

Alt sundhedsfagligt personale, der kan blive involveret i den akutte behandling af børn, skal have de nødvendige kompetencer. Det gælder læger og sygeplejersker. Det gælder det faste personale og de, der kun kommer i afdelingen en gang imellem.

Alle behøver ikke være børneeksperter, men alle skal kunne det vigtige. Dette omfatter ”bløde” kompetencer i forhold til omsorg og kommunikation og ”hårde” kompetencer i forhold til at kunne identificere det akut dårlige barn, aktivere relevant hjælp og opstarte livreddende behandling. Enhver klinisk opgave skal kunne løses med samme høje kvalitet og patientsikkerhed overfor børn som for voksne – uanset hvem der er på vagt.

Nyt personale skal børnekompetencevurderes ved ansættelsen og tilbydes relevant uddannelse. 

Børnekompetencer opnås og vedligeholdes ved hjælp af kurser, teamtræning, øvelser, lokal undervisning og sidemandsoplæring. 

Basale børnekompetencer

Kompetencer som alle bør have.


Akutbehandling af børn

 • Triage af børn
 • Vurdering og revurdering af børn inkl. nyfødte, småbørn, skolebørn, teenagere og børn med kroniske tilstande
 • Basal smertebehandling og sedation af børn; farmakologisk + non-farmakologisk
 • ABCD-stabilisering af børn
 • Basal hjerte-lunge-redning af børn + nyfødte

Omsorg for børn

 • Børns fysiske og psykiske behov i forskellige aldre
 • Familieorienteret pleje/behandling 
 • Kommunikation med børn og familier
 • Børn som pårørende

Jura og etik i behandling af børn

 • Børns rettigheder
 • Samtykkeregler for børn
 • Børnemishandling inkl. procedurer for underretninger

Lokale forhold for børnebehandling

 • Placering af udstyr til akutbehandling af børn, herunder akutudstyr, medicin, defibrillator mm.  
 • Velegnede vente- og behandlingsområder til børn
 • Lokale procedurer for medicinering af børn
 • Kriterier og procedurer for traumekald, akutkald og hjertestopkald på børn
 • Visitation af børn til afdelingen
 • Kriterier og procedurer for overflytning af børn til akutbehandling på specialiseret afdeling
 • Lokale vejledninger for akutbehandling af børn

Særlige børnekompetencer

Hertil vil dele af personalet have behov for særlige akutte børnekompetencer. Afhængigt af lokale forhold kan dette omfatte fx:

 • Administration af lattergas til børn 
 • Forhold ved udskrivelse af børn 
 • Håndtering af dødsfald hos børn
 • Avanceret analgesi og sedation af børn 
 • Anæstesi til børn inkl. avanceret luftvejshåndtering
 • Avanceret hjerte-lunge-redning af børn og nyfødte 
 • Håndtering af børnetraumer, herunder neurotraumer, frakturer, blødning 
 • Håndtering af akutte medicinske tilstande hos børn fx respirations-insufficiens, shock, sepsis, meningitis, status epilepticus mm.
Redaktør