​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kvalitetssikring og patientsikkerhed

​Børn i akutte afdelinger ​skal tælles og beskyttes.


For at blive bedre til akut børnebehandling må man vide, hvor mange børn man behandler, hvad de fejler og – ikke mindst – hvordan det går dem. Man skal også sørge for, at børn ikke skades under behandling og ophold i afdelingen. 

Kvalitetssikring

Grundlaget for løbende udvikling af afdelingens akutbehandling af børn er at undersøge, hvordan det går – og prøve at forbedre det. Børn skal derfor indgå i det generelle kvalitetsarbejde i det afdelingen. Overblik over, hvor mange børn man behandler, hvad de fejler, og hvordan det går dem, er også grundlaget for at kunne sammenligne sig med andre afdelinger. På denne måde kan man identificere, om der er særlige patientforløb, som der er behov for at forbedre. 

Overvej også om der er særlige børnespecifikke kvalitetsparametre, det vil give mening at måle på I jeres afdeling. Eksempler på dette er kan fx være: 

 • Smertebehandling af børn
 • Ufrivillig fastholdelse af børn
 • Mulighed for forældretilstedeværelse i hele behandlingsforløbet
 • Forældretilfredshed
 • Rettidig krampebehandling i fht. vejledning
 • Tilstedeværelse af børnelæge ved pædiatriske traume- og akutkald (hvis dette er muligt lokalt)
 • Fejlvisiterede børn, der må overflyttes akut (undertriage)

Arbejdet med løbende kvalitetsforbedring kan fx ske via journalgennemgange, individuel feedback,audits, årsrapportering, tværfaglige konferencer mm.
Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneSe et udkast til en børnekvalitetsplan fra Børneparat her​


Patientsikkerhed

Akutbehandling af børn stiller særlige krav til afdelingens patientsikkerhed. Børn er fx i øget risiko for medicineringsfejl under akutbehandling. De er også i risiko for komplikationer som følge af manglende børneudstyr, manglende erkendelse af alvorlig tilskadekomst eller misforståelser i kommunikation med forældrene. Endelig kan børn komme galt afsted under ophold i afdelingen fx med usikrede kanylebokse, tunge automatiske døre eller varekørsel på gangene. 

Børn skal derfor indtænkes i afdelingens patientsikkerhedsarbejde. Eksempler på særlige børnespecifikke sikkerhedstiltag, der anbefales i internationale guidelines, er: 

 • Automatisk metode til estimering af vægt til børn med ukendt vægt
 • Automatisk beregning af medicindoser ved akut livreddende behandling
 • Vitalparametre måles på alle børn
 • Indretning af børnesikkert miljø i afdelingen
 • Inddragelse af forældre i barnets behandling og sikkerhed
 • Sikring af, at forældrene har forstået barnets medicineringsplan ved udskrivelse
 • Tolkeadgang 24-7
Redaktør