Uurka, dhalmada iyo caruurta (ubadka) (Pregnancy, giving birth and children)

​Halkan waxaad ka helikartaa wixii xog ah ee ku saabsan wax-u-qabashada dumarka uurka leh, kuwa dhalaya iyo xogta ku saabsan caafimaadka ubadkaaga ee gobolka caasimadda.​

​Uurka iyo dhalmada​ (Pregnancy and birth)​

​Web-TV

Dhalista iyo uurka (Pregnancy and Birth)

Caruurta iyo caafimaadka​ (Children and Health)


Responsible editor