Xuquuqda iyo adeega turjubaanka (Your rights and interpreter assistance)

​Halkan waxaad ka helikartaa wixii xuquuq ah ee aad leedahay ka bukaan ahaan iyo inaad ka helikartid adeeg turjubaan gobolka caasimadda.​

Patien​trights - Hospitals

Xuquuqaha b​ukaanka​​


Patientrights - Psychiatry

Xuquuqaha bukaanka


Web-TV:

Caymiska bukaanka (Health Insurance)

Xuquuq iyo tashiilaad (Rights and Options)

Turjubaan ​(Interpreter)


Responsible editor