Nyt GPS-program sikrer patienter hurtigere akutbehandling

​Softwareprogrammet ”Sikker rendez-vous” til ambulancer og akutlægebilers GPS’er skal sikre, at akut kritiske patienter får hurtigere behandling på vej til hospitalet.

Akutlægebil og ambulance i fuld fart. Foto: Region Hovedstadens Akutberedskab.

Hurtigere akutbehandling

29-årige Roselil Oelrich er ambulanceassistent på stationen i Ballerup og forsker derudover ved Region Hovedstadens Akutberedskab. Hun er i samarbejde med Region Hovedstadens Akutberedskab og Logis Solutions A/S ved at udvikle softwareprogrammet ”Sikker rendez-vous” til ambulancer og akutlægebilers GPS’er.

Programmet beregner automatisk, hvor en ambulance og en akutlægebil skal mødes, så akut kritiske patienter får hjælp hurtigst muligt, når der pludselig på vej til hospitalet opstår komplikationer, som kræver lægeassistance

Software-projektet er støttet af Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Behov for lægeassistance

Ved et opkald til 1-1-2 eller 1813 vurderer den sundhedsfaglige visitator på baggrund af de indkomne informationer, hvilken hjælp der er brug for – skal der sendes en ambulance, evt. med udrykning, og er der også behov for lægeassistance? Er sidstnævnte tilfældet, sendes en akutlægebil af sted med det samme.

Det er dog ikke altid muligt at vurdere på forhånd, om der kan være brug for lægeassistance inden ankomsten til hospitalet. I ambulancen på vej til hospitalet kan der pludselig opstå komplikationer hos patienten, f.eks. luftvejsproblemer eller hjertestop, så en akutlæge må tilkaldes.

Den præhospitale indsats

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi og en lægeassistent. I forhold til ambulancen er der i akutlægebilen ekstra livreddende udstyr, bl.a. til avanceret luftvejshåndtering, samt et udvidet medicinlager til akut behandling.

Den præhospitale indsats er ofte afgørende for, hvordan patientens videre forløb bliver.

Hektisk og håndholdt radio

Mødet mellem ambulancen og akutlægebilen på vejen til hospitalet kaldes rendez-vous. Rendez-vous skal i dag koordineres af den person, der kører ambulancen, mens kollegaen tager sig af patienten.

Koordineringen med akutlægen og vagtcentralen om at finde det mest optimale mødested foregår i dag via en håndholdt radio, som føreren af ambulancen betjener, samtidig med at vedkommende skal koncentrere sig om trafikken. Det kan være stressende, da tiden er det vigtigste aspekt i denne situation.

”Sikker rendez-vous”

Det nye GPS-softwareprogram ”Sikker rendez-vous” til ambulancetjenesten kan automatisk og dynamisk beregne det optimale mødested mellem ambulance og akutlægebil på vej til hospitalet, så kritiske patienter hurtigst muligt får behandling.

”Sikker rendez-vous siger alt, nemlig sikkert mødested. Løsningen betyder, at patienten hurtigere kan få avanceret behandling inden ankomst til hospitalet, og for personalet gøres kørslen mere sikker, fordi teknologien automatisk finder frem til, hvor det er bedst, hurtigt og sikkert at mødes under udrykning”, forklarer Freddy Lippert, der er direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Dynamisk intelligent mødested

”Sikker rendez-vous” integreres i akutberedskabets allerede eksisterende systemer både på vagtcentralen og i bilerne. Det beregnede mødested er dynamisk, dvs. det kan flytte sig, alt efter hvor hurtigt bilerne kører. Både ambulancen og akutlægebilen får det samme koordinat ud på skærmen, og de kan også følge med i det andet køretøjs position, da det hele tiden er synligt på skærmen.

”Det er vigtigt, at akutlægebilen altid når frem først, hvis bilerne ikke er der samtidig, således at ambulancen med patienten i bårerummet aldrig skal vente og miste dyrebare minutter”, fortæller Roselil Oelrich og uddyber: ”Et par minutter kan være afgørende for, om en patient får varige mén eller i det hele taget kan modtage den rette behandling i tide”.

Idéen til ”Sikker rendez-vous”

Idéen til ”Sikker rendez-vous” begyndte allerede at spire i 2017, hvor Roselil Oelrich var i gang med sidste del af uddannelsen til ambulanceassistent. Her oplevede hun, hvor hektisk det kan være, når en ambulance uventet har brug for assistance fra en akutlægebil, og føreren skal koordinere rendez-vous.

”Jeg tænkte, at det at bruge den håndholdte radio både er stressende, tidskrævende og mindre trafiksikkert, så der måtte kunne findes en anden og bedre løsning”, fortæller Roselil Oelrich.

Rumgeometri og ligninger

Sideløbende med sin uddannelse til ambulanceassistent tog Roselil Oelrich matematik på A-niveau, og i den forbindelse begyndte hun så småt at udtænke idéen til det nye GPS-software:

”Vi havde bl.a. om rumgeometri og ligninger, og det fik mig til at tænke, at man må kunne bruge matematikken til at lave nogle modeller, der kan beregne gennemsnitshastighed og den kortest mulige afstand mellem to køretøjer, og dermed det mest optimale mødested”, forklarer Roselil Oelrich, der valgte at arbejde videre med sin idé.

Løsningsorienteret ambulanceassistent

”Jeg har altid været lidt af en opfinder. Hvis noget ikke fungerer, tænker jeg straks i mulige løsninger. Det kan være små ting i hverdagen, jeg forsøger at reparere i stedet for at kassere, men det kan også være problemstillinger i forbindelse med arbejdet, som jeg tager fat på”, fortæller Roselil Oelrich.

Vinder af Idékonkurrencen 2018

I 2018 deltog Roselil Oelrich i Idékonkurrencen ”Du er genial”, som Center for Regional Udvikling stod bag. Det lykkedes hende at overbevise dommerpanelet om genialiteten og værdien af hendes idé til GPS-softwareprogrammet ”Sikker rendez-vous” – Roselil Oelrich var blandt de tre vindere.

Freddy Lippert udtaler: ”Ideen er lige så genial, som den er enkel – nemlig at bruge de data, vi allerede har, og koble dem med den nye teknologi, der præcist fortæller akutlægebil og ambulance, hvor de skal mødes, når det virkelig haster for patienten at få tidlig behandling og samtidig hurtigt komme til specialbehandling på hospitalet”.

Stor opbakning og interesse

Softwareprogrammet ”Sikker rendez-vous” er ved at blive testet af Region Hovedstadens Akutberedskab, og Logis Solutions A/S foretager løbende optimeringer. Løsningen forventes at blive fuldt ud implementeret i løbet af efteråret 2020.

”Det har været en meget lærerig proces. Jeg er positivt overrasket over den store opbakning, jeg og min idé har fået. Jeg er blevet mødt med stor velvilje fra mine kolleger, flere har frivilligt testet programmet i udviklingsfasen, og alle er nysgerrige og glæder sig til, at programmet er færdigudviklet og endelig kan implementeres”, fortæller Roselil Oelrich, som fremhæver, at det er vigtigt for hende, at programmet kommer til at gøre gavn for så mange som muligt.

Udbredelse af ”Sikker rendez-vous”

”Der er ingen tvivl om, at ”Sikker rendez-vous” kommer til at hjælpe mange mennesker – både ambulancepersonale og ikke mindst patienter. Jeg håber, at mange andre lande også kan få glæde af programmet”, siger hun og bakkes op af Freddy Lippert:

”Idéen er så god, at løsningen bør udbredes til andre akutberedskaber også i udlandet og den vil også kunne bruges i mange andre sammenhænge, hvor to eller flere køretøjer skal mødes, fx når politiet skal mødes og køre eskorte-kørsel for en ambulance under udrykning”.

​Fakta

Akutlægebilen – en intensivafdeling på hjul

Akutlægebilerne medbringer avanceret udstyr og medicin og kan i samarbejde med en ambulance betragtes som en lille mobil intensivafdeling på hjul. Region Hovedstaden har seks akutlægebiler, fem på Sjælland og en på Bornholm.

Læs mere om akutlægebilerne.

Behandlingen starter på skadestedet

Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesiologi og en lægeassistent, som enten er en specialuddannet paramediciner eller en specialuddannet ambulancebehandler. Lægen tilser, vurderer og behandler patienten, og ved behov ledsager lægen patienten i ambulancen til hospitalet.

Akutlægen kan især gøre en forskel ved at:

  • diagnosticere og behandle kritisk syge patienter med fx hjertestop og svære traumer.
  • lede den sundhedsfaglige indsats ved større uvarslede hændelser som f.eks. terror og større skadesteder.
  • sikre, at patienter sendes direkte til det hospital, hvor de kan få den mest specialiserede behandling.
  • behandle og afslutte patienter på stedet, som viser sig ikke at have behov for at blive bragt til hospital.

Akutlægerne bistår desuden med lægelig ledsagelse ved transporter, hvor en patient skal flyttes fra et hospital til et andet og har behov for at være under observation af en læge.

I Region Hovedstaden er der cirka 300.000 ambulancekørsler om året. I alt kører regionens akutlægebiler med på ca. 20.000 af opgaverne. Der er behov for rendez-vous knap 2000 gange årligt.

Redaktør