Folk der løberBaggrund

Rehabilitering efter en hjertesygdom består af muligheden for at deltage i rygestopkurser, træne på hold under vejledning af fysioterapeut samt deltage på hold, hvor man kan lære mere om hjertesygdom og hjertevenlig kost. Studier viser, at deltagelse i hjerterehabilitering forbedrer livskvalitet og helbred for mennesker med hjertesygdom.

Men i dag deltager 40% af de mennesker, der får en hjertesygdom, ikke i hjerterehabilitering. Mennesker med dårlig økonomi, lille netværk eller mange sygdomme deltager sjældnest.

En del af forklaringen ligger i systemet, hvor ikke alle bliver tilbudt deltagelse. Enten fordi det overses i en travl hverdag, eller fordi sygeplejersker eller læger vurderer, at det ikke er relevant. Derudover kan det være svært for nogle patienter at finde rundt i tilbuddene. Især når de overgår fra den del, der tilbydes på hospitalet til den del, der tilbydes i kommunen. Der kan også være udfordringer, der handler om, at patienter har svært ved at deltage, fordi der er for lang transport, eller fordi tilbuddene ligger i arbejdstiden.

Efter rehabilitering kæmper mange patienter med at opretholde nye livsstilsvaner. Lokale idrætsforeninger og kommunale motionstilbud kan give adgang til overkommelige, livslange og interessebaserede aktiviteter. Men i dag er det svært for mange patienter at opsøge disse foreninger – de ved ikke, hvad der er relevant for dem, og de er usikre på, om foreningsdeltagelse passer for en, der har haft en hjertesygdom.

I HeRTA udvikler vi rehabiliteringstilbud og tester en rehabiliteringsvej, der sikrer, at flere patienter deltager og får gavn af rehabilitering på kort og lang sigt.


Udviklingsproces​

For at sikre, at HeRTA er målrettet de rette problemstillinger, er rehabiliteringsvejen udviklet af fagprofessionelle fra Hjertemedicinsk Ambulatorium på Hvidovre Hospital, Genoptræningscentret Albertslund, Hjerteforeningen og en rådgivende borgergruppe. Der har i 2020 og 2021 været workshops og udviklingsmøder, der har bygget videre på praktiske erfaringer og den tidligere forskning inden for området.

I efteråret 2021 begyndte udviklingen af sidste del af  rehabiliteringsvejen: brobygning fra rehabiliteringsforløb til aktiviteter i civilsamfundet. Her deltager fritids- og sundhedskonsulenter fra Hvidovre og Brøndby Kommune, DGI, Hjerteforeningens lokalforening Glostrup/Rødovre. Ældre Sagen lokalafdeling Brøndby og Hvidovre og lokale idrætsforeninger fra Hvidovre og Brøndby side om side med den rådgivende borgergruppe og fagprofessionelle fra Hvidovre Hospital og Genoptræningscenter Albertslund.

Den rådgivende borgergruppe spiller en afgørende rolle i at sikre, at patienten er i centrum for tilbuddene. Samarbejdet på tværs af det offentlige sundhedsvæsen, patientforening og civilsamfund danner grundlag for nye muligheder inden for hjerterehabilitering.

Udviklingsprocessen forventes afsluttet ultimo marts 2022.