Folk der løber

Baggrund

Rehabilitering efter en hjertesygdom består af muligheden for at deltage i rygestopkurser, træne på hold under vejledning af fysioterapeut samt deltage på hold, hvor man kan lære mere om hjertesygdom og hjertevenlig kost. Studier viser, at deltagelse i hjerterehabilitering forbedrer livskvalitet og helbred for mennesker med hjertesygdom.

Men i dag deltager 40% af de mennesker, der får en hjertesygdom, ikke i hjerterehabilitering. Mennesker med dårlig økonomi, lille netværk eller mange sygdomme deltager sjældnest.

En del af forklaringen ligger i systemet, hvor ikke alle bliver tilbudt deltagelse. Enten fordi det overses i en travl hverdag, eller fordi sygeplejersker eller læger vurderer, at det ikke er relevant. Derudover kan det være svært for nogle patienter at finde rundt i tilbuddene. Især når de overgår fra den del, der tilbydes på hospitalet til den del, der tilbydes i kommunen. Der kan også være udfordringer, der handler om, at patienter har svært ved at deltage, fordi der er for lang transport, eller fordi tilbuddene ligger i arbejdstiden.

Efter rehabilitering kæmper mange patienter med at opretholde nye livsstilsvaner. Lokale idrætsforeninger og kommunale motionstilbud kan give adgang til overkommelige, livslange og interessebaserede aktiviteter. Men i dag er det svært for mange patienter at opsøge disse foreninger – de ved ikke, hvad der er relevant for dem, og de er usikre på, om foreningsdeltagelse passer for en, der har haft en hjertesygdom.

I HeRTA udvikler vi rehabiliteringstilbud og tester en rehabiliteringsvej, der sikrer, at flere patienter deltager og får gavn af rehabilitering på kort og lang sigt.


Udviklingsproces​

For at sikre, at HeRTA er målrettet de rette problemstillinger, er rehabiliteringsvejen udviklet af fagprofessionelle fra Hjertemedicinsk Ambulatorium på Hvidovre Hospital, Genoptræningscentret Albertslund, Hjerteforeningen og en rådgivende borgergruppe. Der har i 2020 og 2021 været workshops og udviklingsmøder, der har bygget videre på praktiske erfaringer og den tidligere forskning inden for området.

I efteråret 2021 udvikler vi brobygningen fra rehabiliteringsforløb til aktiviteter i civilsamfundet. Her vil fritids- og sundhedskonsulenter fra kommuner, DGI og lokale idrætsforeninger deltage side om side med fagprofessionelle fra Hvidovre Hospital, Genoptræningscentret Albertslund, Center for Diabetes og Hjertesygdomme – Kbh, Hjerteforeningen og den rådgivende borgergruppe.

Den rådgivende borgergruppe spiller en afgørende rolle i at sikre, at patienten er i centrum for tilbuddene. Samarbejdet på tværs af det offentlige sundhedsvæsen, patientforening og civilsamfund danner grundlag for nye muligheder inden for hjerterehabilitering.