Baggrund for HeRTA-projektet

Folk der løber

​I dag deltager 40% af mennesker med hjertesygdom ikke i rehabilitering, og sårbare patienter er mere tilbøjelige til at afvise deltagelse. Strukturelle barrierer som udfordringer under overgangen mellem hospital og kommune gør det vanskeligt for patienterne at navigere i rehabiliteringsaktiviteterne. Undersøgelser tyder på, at tilgangen til  rehabilitering kan skabe ulighed, da sandsynligheden for at blive tilbudt rehabilitering er lavere, hvis patienter bor alene, er arbejdsløse, har en kort uddannelse, lav indkomst eller lider af flere kroniske tilstande. Andre udfordringer i forhold til at deltage i rehabilitering er en dårlig økonomisk situation, svage sociale forhold, logistiske udfordringer, sprogproblemer og kulturelle overvejelser.

Efter rehabilitering kæmper mange patienter med at opretholde nye livsstilsvaner. Lokale idrætsforeninger og kommunale motionstilbud giver adgang til overkommelige livslange fysiske og interessebaserede aktiviteter. Dette kan give en følelse af fællesskab, identitet som borger snarere end patient og dermed skabe rammer for at bevare nye vaner.