Rehabiliteringsvejen

Med hjerterehabilitering kan du få en større viden om det at have en hjertesygdom. Du kan få dit hjerte i god form igen ved at deltage i motion sammen med andre hjertepatienter. Hvis du ryger, kan du få hjælp til rygestop. Endelig kan du komme til at snakke med andre, der kan sætte sig ind i, hvordan du har det.

Deltagelse i rehabiliteringstilbud kan være en god måde at overvinde nogle af de fysiske og psykiske problemer, der kan være forbundet med at have en hjertesygdom. Det kan også være med til at begrænse risikoen for, at der opstår nye hjerteproblemer.

Hjerterehabilitering kan ligeledes være med til at bedre dit mentale velvære, og det kan hjælpe dig med at vende tilbage til dit sociale liv og eventuelt dit arbejde.

Se forklarende tekst nedenfor.

I figuren kan du få et overblik over hjerterehabiliteringsvejen i HeRTA.

Den turkise kasse repræsenterer vanlig rehabilitering, som alle hjertepatienter har adgang til.

De lysegrønne kasser illustrerer de tilbud, du har adgang til i forbindelse med HeRTA, og som giver yderligere støtte til livet med hjertesygdom.

De røde kasser illustrerer aktiviteter, som du kan deltage i, hvis sygeplejersken vurderer, at det er relevant for dig.

De lilla kasser illustrerer tiden efter rehabiliteringsforløbet, hvor du kan deltage i relevante foreningsaktiviteter i dit lokalområde.

Efter figuren beskrives hver aktivitet i rehabiliteringsforløbet mere uddybende. Aktiviteterne beskrives i kronologisk rækkefølge, og det er tydeligt angivet, hvem du kommer i kontakt med i forbindelse med hver aktivitet.  


Vurdering af rehabiliteringsbehov - efterbehandlingssamtale på Hvidovre Hospital

Efterbehandlingssamtalen er indgangen til dit rehabiliteringsforløb. Til efterbehandlingssamtalen får du sammen med sygeplejersken planlagt dit rehabiliteringsforløb og sat personlige mål for den første tid med hjertesygdom.

Pårørende er velkomne til efterbehandlingssamtalen og i rehabiliteringsforløbets patientundervisning, men ikke på træningsholdene. Det kan være en god ide at have en pårørende med, som kan hjælpe dig med at huske, hvad der bliver sagt, og så I kan dele de oplevelser og erfaringer, I får undervejs.Hjerteforeningens Proaktive rådgivning

Hvis sygeplejersken vurderer, at du kunne have gavn af det, spørger hun dig, om du vil ringes op af Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen tilbyder støtte og rådgivning i forbindelse med det, der fylder hos dig. Det være sig bekymring for hjertesygdommen, dine pårørendes reaktioner, din arbejdssituation, den fremadrettede behandling eller noget helt andet. Hjerteforeningens rådgivning er uafhængig af hjerteforløbet på hospital og i kommune, og det kan somme tider være både rart og relevant at tale med en neutral person. Rådgivningen varetages af en sygeplejerske, en socialrådgiver eller en psykolog alt efter dine behov.

Hvis du siger ja til det, vil Hjerteforeningens rådgiver kontakte dig hurtigst muligt og sammen med hende kan du få vendt de ting, du har brug for. I den proaktive rådgivning bliver du tilbudt 1-3 samtaler.Patientuddannelse og træning på hospital og i kommune

Afhængig af din hjertesygdom vil du få tilbudt hjerterehabilitering enten på hospital, i kommune eller begge steder. Hvis dit rehabiliteringsforløb skal foregå både på hospital og i kommune, starter du med at deltage i de rehabiliteringstilbud, der er relevante for dig på hospitalet. Herefter får du tilbud om at fortsætte i kommunen.Vanlig rehabilitering på Hvidovre Hospital

Træning er sundt for hjertet

 • Træningen varer 1 time og foregår 2 gange om ugen i 6-12 uger afhængig af din hjertesygdom
 • Træningen foregår på hold med 5-10 deltagere

At skulle i gang med at være fysisk aktiv igen kan godt være forbundet med bekymringer, fx for at overbelaste hjertet. Forskning viser, at træning styrker hjertets muskulatur, hvilket bevirker, at du lettere kan kontrollere dit blodtryk, kolesterol og din vægt. Med træning får du desuden en bedre fysik og mere energi i hverdagen, som kan bidrage til en bedre livskvalitet.

Det er fysioterapeuter, der står for træningen, og som tilrettelægger øvelserne efter dit aktuelle funktionsniveau.Møder om livet med en hjertesygdom

På disse møder er du sammen med andre hjertepatienter. Her vil der være mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med andre, der er i samme situation som dig. Hvor meget du har lyst til at dele med de andre, er helt op til dig selv. Pårørende er velkomne på alle disse møder.

Undervisning, hvor der typisk deltager mellem 6-10 hjertepatienter

 • Undervisning med sygeplejerske og fysioterapeut 1 gang à 1 ½ time.
 • Undervisning med sygeplejerske og præst 1 gang à 2 timer.

Møderne foregår over 2 gange og har et nogenlunde fast indhold. Der vil løbende være mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer med de andre patienter.

På det første møde med en sygeplejerske og en fysioterapeut, tages der udgangspunkt i åreforkalkningssygdom, medicin, fysiske symptomer, motion, forholdsregler ved rejser samt dine og andre patienters spørgsmål.

På det andet møde deltager en sygeplejerske og en hospitalspræst. Her snakker I om de tanker og bekymringer, der kan være i forbindelse med at have fået en hjertesygdom. Fx er det helt normalt at opleve mere angst og bekymring efter at have fået en hjertesygdom. I får mulighed for at få talt jeres reaktioner og bekymringer igennem, samtidig med at I får støtte til at håndtere disse følelser.

Undervisning for patienter med hjertesvigt

 • Undervisning med sygeplejerske 2 timer den sidste torsdag i måneden fra kl. 13.00-15.00
 • Der undervises ud fra patienternes og de pårørendes ønsker og behov for viden

I undervisningen er der mulighed for at få viden om: hjertets anatomi og funktion, hvad er nedsat hjertepumpekraft, årsager til nedsat hjertepumpekraft, symptomer, fysiske og psykiske reaktioner, selvobservationer til forebyggelse af forværring, medicinsk behandling til nedsat hjertepumpekraft, rejse - og forsikringsregler samt andre relevante emner.

ICD Forum for patienter

 • Et forum, hvor der er mulighed for at dele erfaringer, oplevelser og udfordringer fra hverdagen med andre patienter, der har en ICD-pacemaker samt pårørende.
 • Møderne varetages af en sygeplejerske, som kan inddrage andre faggrupper såsom fysioterapeut, læge eller præst.
 • I alt 4 møder med 2-4 ugers mellemrum på hverdage mellem kl. 13.30-15.30.

Møderne tager udgangspunkt i dig og dine pårørendes udfordringer, bekymringer samt ønsker for viden i forhold til at have fået en ICD-enhed, samtidig med at der er mulighed for at tale med andre patienter og pårørende i samme situation.

Mulige emner, der tales om på møderne:  Hvordan er det at leve med en ICD-enhed? Hvad gør jeg, hvis jeg får stød? Hvordan er det at få stød? Følelse af afmagt når livet kan være svært. Kørselsforbud og meget andet.

Møder om hjertevenlig kost

 • Møde med diætist og sygeplejerske foregår over 2 gange à 1 ½ time.
 • Mulighed for individuel samtale med diætist aftales med sygeplejerske.

Der er mulighed for at deltage i møder med andre hjertepatienter om hjertevenlig og kolesterolfattig kost. På mødet får du viden om, hvad en sund og varierende kost indeholder, samtidig med at du får inspiration til, hvordan du kan håndtere madindkøb, portionsstørrelse, mellemmåltider og meget andet.

På mødet vil I ligeledes lære, at kolesterol er et fedtstof, der er vigtig for kroppen, men også hvad det betyder, når kolesteroltallet bliver for højt. Er kolesteroltallet forhøjet, vil I få indsigt i, hvordan sund kost og fysisk aktivitet kan være med til at forbedre kolesteroltallet og dermed beskytte mod yderligere åreforkalkning.

Mødet retter sig til alle patienter uanset vægt. Det handler om at spise hjertevenligt; både hvis man skal tabe sig, tage på eller vedligeholde vægten.

Individuelle samtaler med en sygeplejerske

 • Individuelle samtaler med en sygeplejerske planlægges efter behov.

Det er muligt at få samtaler med din kontaktsygeplejerske, hvor du kan få svar på dine spørgsmål og få talt om dine eventuelle udfordringer med at have fået en hjertesygdom.

Sygeplejersken kan tale med dig om fysiske symptomer og psykiske reaktioner og dermed give dig den støtte, du har brug for. Hvis du ønsker hjælp og opbakning til livsstilsændringer, kan sygeplejersken ligeledes støtte og vejlede dig.

Rygestop er nødvendigt

 • Rygestopkursus findes i din kommune. Sygeplejersken kan hjælpe med henvisning hertil.

Rygningens skadelige stoffer påvirker hjertet, kredsløbet samt øvrige organer, og forskning viser, at bare én cigaret om dagen fordobler risikoen for hjertekarsygdom. Hvis du ønsker at stoppe med at ryge, kan sygeplejerskerne i Hjertemedicinsk Ambulatorium hjælpe dig med at blive henvist til en rygestopinstruktør i din kommune.Kontaktoplysninger på Hjertemedicinsk Ambulatorium, Genoptræningscenter Albertslund og Center for Diabetes og hjertesygdomme - Kbh

Du er altid velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnumre, hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med dit forløb:

Hjertemedicinsk Ambulatorium kan kontaktes på telefon 38 62 10 50

 • Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Genoptræningscenter Albertslund kan kontaktes på telefon 43 68 78 20 eller på mail: traening@albertslund.dk

 • Mandag-torsdag kl. 08.00-14.30; torsdage i lige uger 10.00-14.30.
 • Fredag kl. 08.00-12.00. 

Center for Diabetes og Hjertesygdomme – Kbh kan kontaktes på telefon 35 30 24 00

 • Mandag-torsdag kl. 09.00-15.00
 • Fredag kl. 09.00-13.00


Betalt kørsel til kommunal rehabilitering

Som hovedregel skal du selv betale for transporten til rehabilitering. I projekt HeRTA kan vi tilbyde gratis kørsel de 2 første træningsgange i kommunen til de patienter, som på grund af forskellige årsager har svært ved at tage offentlige transportmidler. 

Ved efterbehandlingssamtalen vil sygeplejersken tale med dig om dine muligheder for at komme frem og tilbage til Genoptræningscenter Albertslund eller Center for Diabetes og Hjertesygdomme - Kbh.Hjerteforeningens Patientstøtter

Hjerteforeningen har uddannet en gruppe af frivillige rådgivende patientstøtter, som står til rådighed for hjertepatienter med dialog og støtte. Patientstøtterne har selv en hjertesygdom, og de er alle kommet godt videre i livet. De kender til de bekymringer og overvældende tanker, der kan følge med at blive hjertesyg.

I samtaler med en patientstøtte kan du vende praktiske spørgsmål, bekymringer og udfordringer, der er forbundet med det at være hjertesyg. Patientstøtterne er et levende bevis på, at man kan komme igennem en hjertesygdom og få et godt hverdagsliv. Patientstøtterne har tiden til at forholde sig til den følelsesmæssige tilstand, som du kan befinde dig i, når du har fået konstateret en hjertesygdom.

Sådan kommer du i kontakt med en patientstøtte

På Hjerteforeningens hjemmeside er der et galleri med patientstøtter, hvor du kan søge efter en patientstøtte i forhold til alder, køn, diagnose og din bopælsregion. Når du har fundet den person, du gerne vil tale med, skal du udfylde en kontaktformular, hvorefter en patientstøtter ringer dig op.  Du kan også få hjælp af Hjerteforeningens Hjertelinje på telefon 70 25 00 00 til at udvælge en patientstøtte. 
Patientuddannelse i små grupper

 • Møder med sygeplejerske, der tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer samt behov og ønsker for viden.
 • Antal deltagere ca. 4 hjertepatienter
 • Møderne varer 2 timer og antal mødegange aftales ved første møde.

De små mødegrupper er oprettet, da ikke alle hjertepatienter har lyst til at deltage i større grupper. Det kan føles uoverskueligt at skulle lytte til mange mennesker, der har forskellige oplevelser med at have fået en hjertesygdom, samtidig med at man selv har mange uafklarede spørgsmål. Med de små mødegrupper kan I hurtigt lære hinanden at kende og dermed skabe trygge og rolige rammer.

Det er sygeplejersken, der vurderer, om de små møder er relevante for dig.

På det første møde lærer I hinanden at kende, I taler om jeres oplevelser med at have fået en hjertesygdom, om jeres eventuelle udfordringer efter at være blevet hjertesyg, og I får svar på jeres spørgsmål. Derudover vil der være fokus på jeres ønsker og behov for yderligere viden samt støtte til de ændringer i jeres livsstil, som I ønsker at foretage.

Sammen med sygeplejersken planlægger I dagsordenen for, hvad de næste møder skal indeholde.Hjerteforeningens pårørende-støtter

Som pårørende kan man opleve, at livet er forandret på grund af sygdom i familien. Det kan være en givende og beroligende oplevelse at tale med en, som har stået i en lignende situation. 

Hjerteforeningen tilbyder dine pårørende, at de kan kontakte en pårørendestøtte, som med deres erfaring vil støtte og hjælpe med det, de har brug for at tale om. Hjerteforeningens pårørendestøtter stiller sig til rådighed med telefonsamtaler. De lytter, stiller spørgsmål, og de fortæller også gerne selv om deres egne udfordringer, hvis pårørende har spørgsmål til det. 

På Hjerteforeningens hjemmeside kan der bookes en samtale med en pårørendestøtte:

hjerteforeningen.dk/paaroerendestoette/book-paaroerendestoettePårørende cafe

Pårørende til en hjertesyg kan også have brug for støtte og for at tale om deres tanker og følelser, da hjertesygdom rammer hele familien. Derfor er hensigten med cafeen i Hjertemedicinsk Ambulatorium at give de pårørende mulighed for at tale med en sygeplejerske uden at skulle tage hensyn til den hjertesyge. Derudover vil der være mulighed for at møde andre pårørende og udveksle erfaringer i fortrolige rammer.

Pårørende café i Hjertemedicinsk Ambulatorium afholdes en gang om måneden og faciliteres af en sygeplejerske.Understøttelse af sektorovergang (Brobygning til lokalsamfundet)

Når du er ved at være færdig med dit rehabiliteringsforløb enten på hospitalet eller i kommunen, vil fysioterapeuterne eller sygeplejerskerne hjælpe dig med at finde relevante træningstilbud i dit lokalområde. Det er vigtigt, at du fortsætter med de nye gode vaner, og derfor vil vi gerne hjælpe dig godt på vej. Telefonisk rådgivning – Hjertelinjen

Hjertelinjen er Hjerteforeningens gratis telefoniske rådgivning, som er for alle - både hjertepatienter og pårørende, og for både voksne, unge og børn – og det kræver ikke, at du er medlem af Hjerteforeningen. Du kan spørge om alt fra medicin, behandling, sociale forhold, rettigheder, kost og motion, og du kan tale om svære følelser eller tanker. Rådgiverne er sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer med stor erfaring inden for hjerteområdet. De har tiden til at lytte, vise vej og dele ud af nærvær og vejledning.

Al henvendelse til Hjertelinjen behandles fortroligt, og rådgiverne har tavshedspligt. Rådgivningen vil være ud fra generelle anbefalinger og viden på hjerteområdet.

Kontakt Hjerteforeningens rådgivning

Ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00 alle hverdage mellem kl. 09.00-16.00.Lokale træningshold – Hjerteforeningens Hjertehold

Hjerteforeningen har lokalforeninger, der tilbyder motionshold til borgere med hjertesygdom. Det betyder, at du efter endt rehabilitering kan fortsætte med at motionere sammen med andre med hjertesygdom og med en træner, der har forstand på træning efter hjerterehabilitering.

Find din lokalforening på Hjerteforeningens hjemmeside:  www.hjerteforeningen.dk/lokalforeninger-og-motionsklubberFysisk træning i lokalområdet

Det kan være svært at overskue, hvor du kan finde motionstilbud i lokalområdet, samt hvem man kan spørge, hvis man gerne vil finde en bestemt sportsgren.

I HeRTA har vi derfor udarbejdet en oversigt over de mest relevante motionstilbud i Brøndby, Hvidovre og Københavns kommune samt kontaktnumre eller e-mails til de personer, der udbyder motionstilbuddene. Oversigten finder du under 'Langvarige aktivitetstilbud' her på sitet.Opfølgning fra fysioterapeuter

Fysioterapeuterne fra dit rehabiliteringsforløb vil gerne kontakte dig (hvis du giver lov) cirka 1 og 3 måneder efter, din rehabilitering er afsluttet.

Formålet med kontakten er at følge op på, om det er lykkedes dig at finde et motionstilbud, du er glad for at deltage i, eller om du har brug for hjælp til at finde et motionstilbud, der er mere relevant for dig.Redaktør