​​​

Forskning i praksisfeltet kan være udfordrende

Projekt ’Hjerterehabilitering til alle – HeRTA’ blev endelig skudt i gang d. 15. nov. efter to års udvikling med tværsektorielt samarbejde, patientinddragelse og flere workshops. De første to hjertepatienter var rekrutteret og flere havde vist interesse, men så faldt bomben: HeRTA-projektet sættes i bero pga. Covid19-belastningen på Hvidovre hospitals hjerteafdeling!

Alle partnere i projektet er heldigvis enige om at fortsætte interventionen, når vinterens (og covid19s) mørke letter.

Et andet lys i mørket er brobygningen, der skal støtte hjertepatienter videre over i foreningslivet efter endt rehabilitering. Den 2. november afholdt HeRTA en vellykket brobygningsworkshop, der samlede HeRTAs gruppe af rådgivende borgere, deltagere fra 8 idrætsforeninger i København, Brøndby og Hvidovre, Hjerteforeningens lokalforening Glostrup/Rødovre og København Syd, Hvidovre Hospital, Genoptræningscenter Albertslund, DGI, Center for Diabetes og Hjertesygdomme og Sundhedskonsulenter fra Brøndby og Hvidovre Kommune for at diskutere, hvordan vi bygger bro fra kommunal rehabilitering til det lokale foreningsliv.

Diversitet blandt deltagerne var centralt for at få så mange forskellige perspektiver på brobygning som muligt. Især deltagelsen af de rådgivende borgere og deres evne til at fremlægge ønsker og behov overfor praktikere og foreninger var en succes.

Deltagerne startede med at drømme om den ideelle brobygning – her var de centrale pointer:
·        Tryghed og genkendelighed
·        Følges-ad-makker
·        Tæt samarbejde mellem sundhedshus og foreninger - brobygger
·        Økonomisk tilskud (læs gratis)

Brobygningen fortsatte virtuelt i mindre grupper i december og januar, hvor deltagerne mødtes for at konkretisere drømme og idéer i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i den praktiske virkelighed. De virtuelle møder har været succesfulde og brobygningsudviklingen afsluttes med et fysisk kick-off møde i slutningen af marts.
​                        

Redaktør