​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Gør karriere i koncerncentrene

I Region Hovedstaden får du en hverdag med meningsfulde opgaver og interessante karrieremuligheder. Her er du aldrig i tvivl om, hvorfor du går på arbejde – nemlig for at gøre en forskel for patienter, borgere og 45.000 kolleger. ​

I Region Hovedstadens koncerncentre understøtter vi regionens 45.000 medarbejderne i deres arbejde med patienter og borgere. Og vi arbejder for at skabe grønne løsninger, flere arbejdspladser og en bedre region at arbejde og bo i.​ ​​Hos os kommer du til at gøre en forskel.​​

Jobmuligheder​​ ​

​Koncerncentrenes cirka 3.100 medarbejdere har mange forskellige uddannelsesbaggrunde, fx fra universiteter, professionshøjskoler og erhvervsuddannelser. Vi er en stor it-arbejdsplads, bygherre for nye hospitaler og regionens centrale administration inden for HR, uddannelse, kommunikation, it, sundhed, ejendomsservices, regional udvikling og økonomi. ​

Vi har også en karrierevej til dig, der vil bruge dine kompetencer inden for fx:

 • it
 • sundhedsteknologi
 • kvalitet i patientbehandlingen
 • byggeri
 • logistik
 • jura
 • ​grøn omstilling
 • data
 • økonomi
 • administration
 • ledelse og projektledelse

​Faglig udvikling

​I koncerncentrene bliver du en del af et stærkt fælless​​kab med 3.100 dygtige, engagerede kolleger. Uanset om du motiveres af opgaver som spænder bredt, ønsker at specialisere dig eller har ambitioner om at blive leder, så er vi en god arbejdsplads for dig. 

Vi har et koncept omkring karriereveje, der er går ud på at matche dine ønsker for kompetenceudvikling med de opgaver, der skal løses i din organisation. ​Vi har også et ledelsesudviklingsprogram, som er baseret på nyeste forskning.​ 

I videoen fortæller Jonas, hvordan han har brugt de gode karrieremuligheder i koncerncentrene. 

Varighed: 02:27 min​​​utter​

Se flere videoer om karriereveje i koncerncent

​​Opgaverne i de syv koncerncentre


Center for Ejendomme

​Center for Ejendomme skaber, driver og optimerer Region Hovedstadens fysiske rammer, så patiente​r, pårørende og medarbejdere føler sig trygge og godt modtaget og behandlet. Vi er et kompetencecenter indenfor bygningsdrift, facility management-løsninger samt løsninger i forhold til logistik, transport og fremme af den grønne omstilling.Center for HR og Uddannelse

I Center for HR og Uddannelse får du mulighed for at udvikle dig i en retning, der gør dig til medskaber af fremtidens sundhedsvæsen. Vi leverer uddannelse og kompetenceudvikling, ledelses- og organisationsudvikling, og vi yder rådgivning og service inden for løn, personalejura, personalepolitik og arbejdsmiljø.Center for IT og Medicoteknologi

​Center for IT, Medicoteknologi driver, supporterer og udvikler it, medico og telefoni på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre og skaber grundlaget for et velfungerende sundhedsvæsen gennem effektiv anvendelse af sundhedsteknologi.Center for Politik og Kommunikation

​Center for Politik og Kommunikation betjener regionsrådet og regionsledelsen og deres mødefora. Vi håndterer presse, patientkommunikation og intern kommunikation og driver og udvikler en række kommunikationskanaler, som hjemmesider, intranet og infotv. Alt sammen med fokus på en bedre region til patienter, borgere og medarbejdere.Center for Regional Udvikling

​Center for Regional Udvikling er inddelt i fire enheder hvor vi har fokus på, hvordan vi kan udvikle en grøn og innovativ region med de særlige opgaver vi har inden for miljø, trafik, uddannelse og sundhedsforskning og -innovation.Center for Sundhed

Center for Sundhed varetager opgaver inden for planlægning, kvalitet, patientsikkerhed og drift for hele sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Vi yder tillige sundhedsjuridisk rådgivning og vejleder patienter ved bl.a. frit sygehusvalg.


​​​​​​​

Center for Økonomi

​Center for Økonomi (CØK) udvikler og leverer effektiv økonomistyring, data og indkøb. Vi arbejder for at skabe mest mulig sundhed for pengene til gavn for borgerne og patienterne og samarbejder bredt med de øvrige koncerncentre, samt regionens hospitaler og virksomheder.


​​ ​​Løn og ansæ​​ttelsesvilkår

Arbejdsvilkårene er reguleret af overenskomster mellem de faglige organisationer og Danske Regioner (RLTN). Overenskomsten for regionalt ansatte akademikere er indgået på tværs af mange akademiske faglige ​​organisationer, fx DJØF, ​DM og IDA m.fl. Det betyder, at du som ansat i Region Hovedstaden ikke skal bekymre dig om de generelle vilkår, da de er fastsat på forhånd.

Arbejds​​​tid

Der er mulighed for​ ansættelse på fuldtid eller deltid, afhængigt af den enkelte stilling. Det kan du aftale i ansættelsesprocessen. Ansættelserne er inklusiv en arbejdsgiverbetalt frokostpause.

L​​øn

Din månedsløn i en regional akademisk stilling er fastsat i overenskomsten afhængig af hvor mange år du har arbejdet i akademiske stillinger efter din uddannelse, og hvilken stilling du er ansat i.  Ud over den overenskomstmæssige løn er der mulighed for, at du kan forhandle dig til løntillæg. Dette er en forhandling, der foregår mellem din arbejdsgiver og fagforeningen eller den lokale tillidsrepræsentant. Tjek evt. din fagforenings hjemmeside for information om lønniveauerne.

Som månedslønnet udbetales din løn den sidste hverdag i måneden til din NemKonto. Lønnen afregnes månedsvis bagud.

Du har ret til løn under egen sygdom og du har mulighed for frihed med løn ved barns 1. og 2. sygedag. En del af de generelle vilkår, der er aftalt mellem overenskomstens parter er vilkår under barsel, ligesom du har også ret til at afholde to omsorgsdage om året pr. barn under 7 år.

Feri​e

Som månedslønnet optjener du 5 ​​ugers ferie, som du kan holde løbende fra din ansættelse starter. Du optjener også løbende til den 6. ferieuge, som holdes fra den 1. maj. ​

Redaktør