Region Hovedstaden søger

Sektionsleder for fysikersektion til Stråleterapien, Herlev Hospital

Stråleterapien i Afdeling for Kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital, Herlev matriklen gennemgår en rivende udvikling i forhold til teknologi, udvikling af nye patientbehandlinger og forskning. Vi har de seneste år installeret 8 nye acceleratorer herunder en MR-Linac og kan derfor tilbyde patienterne den absolut mest avancerede tilgængelige teknik. Vi har i efteråret 2019 - som de første i verden - haft mulighed for at tilbyde online adaption til patienter ved brug af CBCT med hjælp fra en ny innovativ adaptiv platform baseret på kunstig intelligens. Samtidig er vi ved at optimere benyttelsen af afdelingens nyerhvervede digitale PET/CT, vores nye Dual Energy CT -scannere, og til efteråret regner vi med at installere en ny MR-scanner.  

Med alt dette nye diagnostik- og behandlingsudstyr følger nye unikke muligheder for implementering, daglig klinisk drift, forskning, innovation og udvikling indenfor hele stråleterapi-spektret.

Vi søger nu en sektionsleder for fysikersektion, der kan bidrage med og påvirke til, at ovenstående potentiale forløses på bedste vis.

Om Stråleterapien og fysikersektionen

Stråleterapien består af 4 sektioner – en behandlingsforberedende , en behandlingsudførende, en teknisk service og en fysikersektion. I alt er vi ca. 120 medarbejdere. Ledelsen for Stråleterapien varetages af en områdeledelse bestående af en afdelingssygeplejerske, en cheffysiker og en overlæge. I organisationen findes der i dag 2 sektionsledere, der varetager den daglige drift og personaleledelse af Teknisk service og den behandlingsforberedende sektion.

Fysikersektion består i dag af 15+ hospitalsfysiker og 3 dosisplanlæggere. Opgaverne i sektionen strækker sig fra klinisk arbejde med behandling af omkring 3000 patienter årligt, til at implementere, udvikle og forske i nye former for behandlingsteknik og deres virkning.
Vi gør en dyd ud af at uddelegere opgaver og ansvar til vores medarbejdere. Opgaverne for den enkelte medarbejdere kan derfor også dreje sig om intern fag- og projektstyring i samarbejde med læger, sygeplejersker, radiografer men også eksternt samarbejde med leverandører af kræftbehandlingsudstyr.

Vi søger nu en sektionsleder for fysikersektionen.     

Dine arbejdsopgaver er

 • at deltage i Stråleterapiens ledelsesmøder sammen med Stråleterapiens områdeledelse og de andre sektionsledere
 • at koordinering, tilrettelægge og optimere fysikerressourcerne til klinisk drift og implementering af nye behandlinger og teknik
 • at prioritere projekter i fysikersektionen i fællesskab med Stråleterapiens områdeledelse 
 • dagligt at koordinere og arbejdstilrettelægge fysikernes og dosisplanlæggernes opgaver.  
 • med patienten i fokus – at fremme tværfagligt samarbejde mellem fysikere, dosisplanlæggere, sygeplejersker, radiografer og læger i stråleterapien
 • I samarbejde med cheffysikeren at varetage den daglige personaleledelse af fysikere og dosisplanlæggere, herunder medarbejderudviklingssamtaler
 • at du rutinemæssigt indgår i den kliniske drift og selv deltager aktivt i udviklingsprojekter.

Din faglige baggrund

 • Du skal være godkendt hospitalsfysiker i henhold DSMF’s retningslinjer eller have en tilsvarende uddannelse, der kan godkendes af DSMFs uddannelsesudvalg

Dine personlige egenskaber – du har

 • et højt fagligt niveau indenfor området stråleterapi
 • gode lederegenskaber  
 • gode evner til at formidle og samarbejde med mange forskellige personalegrupper både medarbejdere og ledere
 • gennemslagskraft
 • tæft for at være udviklingsorienteret, visionær og kan omsætte det i praksis.

Vi tilbyder

 • et spændende og krævende job
 • mulighed at påvirke en arbejdsplads med stort teknologisk potentiale og personalemæssgie kvalifikationer
 • nye udfordringer og kompetencer
 • ansættelse på overenskomstvilkår, lønaftale indgås efter forhandling med forhandlingsberettiget organisation

Kontakt

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til cheffysiker David Sjöström på + 45 3868 2516, david.sjostrom@regionh.dk

Ansøgningsfrist er søndag den 7. Marts kl. 24.00 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 10 og 11.

Fakta

Jobtype

Cand scient

Arbejdssted

Herlev Hospital

Arbejdstid

37

Jobnummer

230091

Ansøgningsfrist

07-03-2021

Kontakt os

David Sjöström
E-mail

Søg jobRedaktør