​​​​​​​​​​​​​

Få oplysninger om jordforurening i København og Tårnby Kommuner

Send en forespørgsel om jordforurening, og du får svar indenfor nogle dage.

Sender du os en forespørgsel via blanketten, kan du få oplysninger om en grund i København eller Tårnby Kommuner er forurenet. Du vil modtage en kvittering i din indbakke – hvis ikke, så beder vi dig fremsende din forespørgsel igen. Vi besvarer din forespørgsel pr. mail så hurtigt som muligt – typisk indenfor et par dage, men der kan gå op til 1-2 uger.

Blanketten giver ​svar på, om der er forurenet

Din forespørgsel giver ét af følgende svar:

  • Kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1). Kortlagt på vidensniveau 1 betyder, at regionen har dokumenteret viden om aktiviteter, der kan have forurenet jorden. Grunden er ikke undersøgt, og der er ikke konstateret forurening. På blanketten står der ikke, hvilke stoffer der muligvis kan have forurenet grunden. Det kan du få at vide, hvis du henvender dig til Region Hovedstaden.
  • Kortlagt som forurenet (vidensniveau 2). Kortlagt på vidensniveau 2 betyder, at grunden er undersøgt og der er konstateret forurening i jord og/eller grundvand. På blanketten står der ikke, hvilke stoffer der er konstateret. Det kan du få at vide, hvis du henvender dig til Region Hovedstaden.
  • Vurderet til ikke at være forurenet (udgået efter kortlægning). Udgået af kortlægning betyder, at en grund tidligere har været kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller forurenet (vidensniveau 2), og efterfølgende er udgået af kortlægningen, fordi mistanken er afkræftet eller forureningen er fjernet.
  • Vurderet til ikke at være forurenet (udgået, har aldrig været kortlagt). Udgået, har aldrig været kortlagt betyder, at mistanke om forurening er afkræftet, eller forurening er fjernet. Grunden har ikke først været kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) eller forurenet (vidensniveau 2).
  • Under sagsbehandling (lokaliseret). Lokaliseret betyder, at regionen har oplysninger om grunden, som endnu ikke er vurderet. Du kan kontakte regionen for nærmere oplysninger.
  • Ingen oplysninger om jordforurening. Ingen oplysninger om jordforurening betyder, at regionen ikke kender til forurening eller mulige kilder til forurening på grunden. Regionen har heller ikke oplysninger om brancher, der måske har anvendt PFAS-stoffer. På blanketten står: ”Matriklen er ikke kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. På nuværende tidspunkt har regionen heller ingen oplysninger om, at der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden, og derfor heller ingen mistanke om PFAS-forurening.”
Hvis grunden er kortlagt eller udgået af kortlægningen, har grundejer fået besked om det. Men det er ikke sikkert, grundejer er orienteret om, at der også kan have været en virksomhed/branche, som måske har anvendt PFAS-stoffer. Det skyldes, at hovedparten af de kortlagte og udgåede grunde er undersøgt før

  • ​PFAS-branchelisten blev så omfattende som i dag
  • 2015 hvor regionen begyndte at undersøge for PFAS
  • grænseværdierne blev sænket i 2021.
Som myndighed skal regionen have konkret viden om de brancher og aktiviteter, der har været på en grund, inden vi underretter grundejer. 

Jordforurening i de øvrige kommuner

På regionens kort kan du selv finde oplysninger om jordforurening i de øvrige kommuner i regionen.

Hvis du vil vide mere

​Ønsker du yderligere oplysninger om forurening på en grund kan du søge om aktindsigt. Aktindsigt giver dig indsigt i de bagvedliggende dokumenter som regionen har på den konkrete sag, fx et kortlægningsbrev.

Du kan søge om aktindsigt på regionens hjemmeside.


Redaktør