​​​​

Forurening med PFAS

​PFAS-stoffer er kommet i søgelyset, fordi de har vist sig at være mere forurenende end tidligere antaget. Region Hovedstaden har haft fokus på stofferne i flere år, og kender i dag til 4.800 steder, hvor der kan have været brancher/aktiviteter, som muligvis har anvendt PFAS-stoffer.​

​PFAS-sto​ffer i fokus

Forurening med de såkaldte PFAS-stoffer er kommet i fokus efter Korsør-sagen, hvor voksne og børn har spist kød fra kvæg, der har græsset og drukket vand med stoffet PFOS. PFOS stammer fra en nærliggende brandøvelsesplads, der tidligere brugte brandslukningsskum med PFOS, og på den måde er stoffet havnet i naturen. Det har vist sig, at de mennesker, der har spist kødet, i dag har høje mængder af PFOS i kroppen.

PFOS er et af de mange tusinde PFAS-stoffer.

Region Hovedstaden har kendskab til ca. 40 mulige brandøvelsespladser, som vi er i fuld gang med at undersøge nærmere.

Kilder til forurening med P​FAS-stoffer

PFAS-stoffer har været anvendt mange andre steder end på brandøvelsespladser fx til overfladebehandling af tæpper, møbler, tekstiler, fødevareemballage, og findes bl.a. på/i

  • gamle renserier
  • træ- og møbelindustrien
  • jern- og metalvareindustri
  • losse- og fyldpladser.
Region Hovedstaden har kendskab til 4.800 steder, hvor der kan have været brancher/aktiviteter, som muligvis har anvendt PFAS-stoffer. Der er både tale om kortlagte grunde og grunde, som endnu ikke er vurderet nærmere.


På landsplan har regionerne lokaliseret næsten 15.000 grunde, som har haft en aktivitet, der kan have medført forurening med PFAS, og som ligger i et område, hvor det kan påvirke boliger eller vigtigt grundvand.
 
Undersøgelser og eventuel oprensning vil tage lang tid. Regionerne har derfor bedt staten om flere penge til opgaven med at håndtere de mange forureninger.

Unders​øgelse af PFAS-forurening

Siden 2015 har Region Hovedstaden været opmærksom på forurening med PFAS-stoffer og har gennemført over 500 undersøgelser af grundvandet. 

Grundvandet er undersøgt for PFAS som en del af undersøgelser, oprensning og overvågning af forurening med klorerede opløsningsmidler. Det er sket de steder, hvor PFAS-stofferne er brugt eller kunne være brugt, fx på tidligere metalforarbejdende virksomheder og plastvirksomheder.

Netop nu undersøges en række forurenede grunde tæt på vandløb, søer og kyster for at finde ud af, om forureningerne har spredt sig til vandmiljøet og udgør en risiko. Disse undersøgelser omfatter også PFAS-stoffer.


Redaktør