​​​​​​

Den offentlige indsats i 2023

Region Hovedstadens oversigt over den forventede offentlige indsats i 2023 er godkendt af Regionsrådet.​

Den offe​ntlige indsats i 2023

Region Hovedstadens udkast til den forventede offentlige indsats med undersøgelser og oprensning af jordforurening i 2023 blev godkendt af Regionsrådet den 20. juni 2023. 

Godkendelsen skete efter udkastet havde været ude i offentligheden til kommentering i en 8 ugers periode fra december 2022 til januar 2023.

Oversigten over den forventede offentlige indsats på jordforureningsområdet indeholder lister over hvilke jordforureninger regionen planlægger at undersøge og rense op i 2023 og nærmeste år. 

Redaktør