Region Hovedstadens prioritering af jordforureningsindsatsen

​Her finder du Region Hovedstadens plan "Vejen til ren jord og rent vand II", der beskriver regionens indsats på jordforureningsområdet.

​Planen beskriver Region Hovedstadens prioritering af jordforureningsindsatsen.

Vores arbejde skal sikre ren jord og rent vand til dig som borger i Region Hovedstaden.

Vi prioriterer beskyttelsen af vores fælles drikkevand højest. Vores mål er at sikre 85 % af grundvandet til drikkevand inden 2030 mod klorerede opløsningsmidler og lignende stoffer.

Vi gennemfører samtidig en forstærket pesticidindsats, da nye fund af pesticider har øget presset på regionens drikkevandsressourcer.

Samtidig prioriterer vi ren indeluft i boliger, så du kan bo i dit hus og din lejlighed uden gener fra jordforurening.

Vi baserer vores indsats på en fortsat kortlægning af forurenede grunde i hele regionen. Vi har allerede kortlagt 25 af regionens 28 kommuner og fortsætter nu i de sidste tre.

Vi udvikler løbende nye og mere effektive undersøgelses- og oprensningsmetoder, så vi kan løse vores jordforureningsopgave bedre, billigere og mere bæredygtigt.

Vi samarbejder med kommuner, vandforsyninger, vidensinstitutioner og erhvervslivet for derigennem at opnå de bedste helhedsløsninger.

Endelig prioriterer vi at yde en god service overfor dig, hvad enten du er borger, ejendomsmægler, advokat eller lignende. Vi håber dermed, at du vil opleve, at du hurtigt får en afklaring af din forureningssag og nemt kan få fat i de informationer om jordforurening, du har behov for.

Vejen til ren jord og rent vand II - Region Hovedstadens plan for indsatsen mod jordforurening

Redaktør