Ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding

Ved indvinding a​​​f mere end 200 m³ ​råstoffer skal regionen altid underrettes på forhånd

For at en indvinding kan betegnes som ikke-erhvervsmæssig skal mængden af råstoffer der indvindes være beskeden, materialerne må ikke videresælges til brug i bygge- og anlægssektoren, og materialerne skal fortrinsvis anvendes omkring indvindingsstedet og til private formål.​

Hvis en ikke-erhvervsmæssige indvinding er større 200 m³ om året, skal den anmeldes til regionen senest 4 uger inden indvindingen påbegyndes. Regionen kan så fastsætte eventuelle vilkår for indvindingen.

Anmeldelsen skal indgives via regionens råstofportal (RIT). Du tilgår råstofportalen ved at trykke på linket her: RIT 

Hvis den ikke-erhvervsmæssige indvinding er mindre end 200 m³ ​om året,​ behøver man ikke anmelde det til regionen, men man skal stadig sørge for at efterbehandle de udgravede arealer.

Hvis indvindingen forudsætter tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven eller skovloven, må indvindingen ikke gå i gang, før disse tilladelser er indhentet. Regionen har ikke samordningspligt for anmeldelser, og anmelderen må derfor selv indhente de fornødne tilladelser.​

Skriv sikkert til Region Hovedstadens råstofadministration med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Redaktør